EDULAB představuje novinku na podporu digitaliazce v předškolním vzdělávání, odbornou metodickou příručku Školka hrou

28. 5. 2015 Napsali o nás

V rámci Programu podpory digitalizace škol přichází nezisková organizace EDUkační LABoratoř s novinkou pro předškolní vzdělávání. Jedná se o odbornou metodickou příručku Školka hrou pro učitele mateřských škol s možností využití digitálního edukačního obsahu a interaktivních metod.

Odborná metodická příručka Školka hrou byla zpracována s ohledem na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Obsahuje množství podnětů k činnostem v souladu s nejnovějšími požadavky a trendy moderní výuky. Školka hrou nabízí netradiční náměty, ve kterých je možné využít digitální edukační obsah pro předškolní vzdělávání Krok za krokem, Hravá slovíčka, Příprava na školu a angličtina Nicole and Tommy v kombinaci s klasickými a běžně používanými učebními pomůckami a to jak v mateřské škole, tak i venku. Výhodou metodiky je jednoduchý kódový systém, který umožňuje flexibilní propojení klasických postupů výchovně-vzdělávací činnosti s digitálním edukačním obsahem. V publikaci je množství odkazů na inovativní edukační aktivity zaměřené na rozvíjení poznání na téma LÉTO. Učitelům metodika napomůže hravou formou připravit děti předškolního věku na vstup do základní školy.

„Je to ojedinělá publikace určená pedagogům mateřských škol, kteří jsou otevřeni novým trendům předškolního vzdělávání. Její největší předností je, že učitel nemusí v IT dovednostech vynikat, a přesto se informační technologie mohou stát součástí jeho každodenní práce s dětmi. Hodnotným počinem této publikace je také cílené plánování vzdělávacích aktivit do odpoledního programu, protože Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání důrazně pracuje s promyšleným využíváním celodenních situací k podpoře rozvoje dítěte,“ uvedla PhDr. Zora Syslová, PhD., z Katedry primární pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno.

Jedním z cílů v rámci projektu Školka hrou je zřízení Metodických center pro předškolní vzdělávání ve všech regionech České republiky. Hlavní činností center budou školení, workshopy a metodická pomoc mateřským školám v kraji.

„Rozšíření našich aktivit směrem k předškolnímu vzdělávání je logickým krokem na základě zpětné vazby od učitelů. Učitelé sami cítí potřebu zdokonalovat se v IT kompetencích nejen po uživatelské stránce, ale především po stránce didaktické. Moderní technologie přirozeně obklopují děti od útlého věku a stávají se běžnou součástí jejich života. Na nás dospělých je, abychom s nimi děti naučili smysluplně zacházet. Proto přicházíme s metodickou příručkou Školka hrou, která nabízí široký záběr témat ze všech oblastí Rámcového vzdělávacího programu doplněných o řadu didaktických poznámek a tipů z praxe, jak s dětmi v hravé atmosféře objevovat svět i za pomoci moderních technologií,“ říká Miluše Vondráková, koordinátorka projektů pro předškolní vzdělávání.

Zdroj: ceskaskola.cz