Hry pomáhají odstraňovat logopedické vady předškoláků

26. 11. 2015 Napsali o nás

Mateřská škola v Rokycanech v ulici Čechova se letos zapojila do moderního výukového programu MŠMT a EDULAB s projektem „Děti – energie naší budoucnosti“.

Ve středu 25. listopadu převzala novou interaktivní televizi, která místním žáčkům pomůže v překonávání překážek zejména v oblasti logopedických vad. V nákupu vybavení podpořila rokycanskou školku Nadace ČEZ příspěvkem ve výši 40 tisíc korun.

Program digitalizace a využívání moderních technologií v mateřských školách „Školka hrou“ zahájila s podporou MŠMT a edukační laboratoře EDULAB rokycanská mateřská škola letos v září. Jeho prostřednictvím usiluje o zefektivnění výukových metod pomocí nových technologií a interaktivního vzdělávání malých předškoláků. Její nový projekt „Děti – energie naší budoucnosti“ se zaměřuje na oblast logopedické péče.

„Chceme dosáhnout toho, aby řeč dětí byla před jejich vstupem na základní školu plně rozvinuta ve všech jazykových rovinách, a tím se také podílet na snižování počtu dětí s odkladem školní docházky. Deficit v řečovém vývoji často následují specifické poruchy učení, čemuž bychom včasnou péčí a prevencí chtěli předcházet,“ uvedla ředitelka MŠ Školní Rokycany Eva Blechová.

Školka má v úmyslu postupně pořizovat moderní interaktivní pomůcky s výukovými programy vhodnými pro všechny děti bez rozdílu. Ty dokážou děti zábavným způsobem připoutat k učení, zlepšovat jejich řečové schopnosti a dovednosti a maximalizovat účinky komplexní logopedické péče odborných asistentů. Tento dlouhodobý záměr a projekt mateřské školy v Rokycanech podpořilo středeční předání speciální interaktivní televize za 40 tisíc korun. Kromě nové televize pracuje rokycanská školka ještě s takzvaným magic boxem a interaktivní tabulí.

MŠ Školní v Rokycanech disponuje osmi běžnými třídami s možností integračního začleňování a dvěma málopočetnými speciálními třídami s velkou podporou asistenčních služeb pro děti se specifickými potřebami. V nákupu nové výukové pomůcky ji podpořila Nadace ČEZ prostřednictvím grantového řízení Podpora regionů, které je zaměřeno na rozvoj veřejně prospěšných projektů.

„Včasná prevence řečových vad usnadní dětem přechod na základní školu a otevře cestu k jejich dalšímu vzdělávání. V takto nízkém věku je však nutné učit spíše hrou a zábavou, k čemuž jsou interaktivní pomůcky přímo ideálním prostředkem,“ sdělila Michaela Žemličková, ředitelka Nadace ČEZ.

Plzenskenovinky.cz informovala Mgr. Michaela Jirovcová, mluvčí Skupiny ČEZ pro západní Čechy.

Zdroj: plzenskenovinky.cz