Letošní rok má být pro digitalizaci vzdělávání přelomový (novinky.cz)

7. 2. 2017 Napsali o nás

Nezisková organizace Edulab realizovala v průběhu loňského roku v rámci svých projektů množství aktivit, ať už šlo o konference, odborné semináře, školení pro pedagogy mateřských, základních i středních škol nebo přípravu studentů pedagogických fakult na budoucí povolání. V jejích 32 vzdělávacích centrech školí více než 60 certifikovaných lektorů, kteří se letos budou věnovat například zdokonalování tzv. měkkých dovedností učitelů.

„Letošní rok bude pro digitalizaci vzdělávání přelomový. V posledních měsících se více mluví o Vzdělávání 4.0, i veřejnost si uvědomuje nutnost celoživotního vzdělávacího procesu a zavádění moderních technologií do výuky. Letos se budeme věnovat zdokonalování měkkých dovedností učitelů, zejména v našich nových vzdělávacích kurzech zaměřeným na matematickou a čtenářskou pregramotnost v předškolním vzdělávání,“ uvedl ředitel Edulab Michal Orság.

Školka hrou, Škola dotykem, Zavádění formativního hodnocení a Program podpory digitalizace škol jsou stěžejní projekty organizace. V ČR funguje již 16 metodických center předškolního vzdělávání. Proškoleno bylo již více než dva tisíce učitelů mateřských škol.

2-ms-olomoucÚčastnice Metodického dne sledují práci dětí u interaktivní tabule v Metodickém centru Školka hrou MŠ Rooseveltova v Olomouci.

Příprava na budoucí povolání

Edulab také vydal čtvrtou část odborné metodické příručky Školka hrou, která zahrnuje díly Jaro, Léto, Podzim, Zima, se společností Edulogy představil Vzdělávací box Školka hrou pro inovaci výchovně-vzdělávacího procesu v mateřských školách.

V červnu 2016 uspořádal odbornou konferenci pro více než 200 učitelů v Poslanecké sněmovně.

Ve 12 školách se do projektu Škola dotykem zapojuje stovka učitelů a tisícovka žáků. Více než 400 studentů pedagogických fakult Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzity Hradec Králové a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se v rámci projektu Škola dotykem Univerzita připravuje na své budoucí povolání. Proškoleno bylo 150 vysokoškolských pedagogů.

1-up-olomoucŠkolení studentek a studentů Univerzity Palackého v Olomouci v rámci projektu Škola dotykem Univerzita

Rozvoj digitální gramotnosti

V průběhu září až prosince 2016 se pod hlavičkou projektu Škola dotykem Hravě konalo 10 workshopů zaměřených na základy programování a zvýšení informatického myšlení, kterých se zúčastnilo 40 učitelů a 80 žáků.

Program podpory digitalizace škol je ve školním roce 2016/2017 otevřen pro tři tisíce školských zařízení. V jeho rámci realizuje Edulab aktivity v souladu se Strategií digitálního vzdělávání ministerstva školství do roku 2020.

K těm mimo jiné patří také rozvoj digitální gramotnosti učitelů a vzdělávání budoucích pedagogů v oblasti účelného a efektivního začleňování inovací, nových výukových metod, digitálních technologií a vzdělávacího obsahu do výuky.

Zdroj: www.novinky.cz