Metodická centra pro předškolní vzdělávání už fungují v sedmi městech

9. 11. 2015 Napsali o nás

Podpora v oblasti integrace nových metodických postupů a progresivních metod do edukačního procesu, praktické ověřování didaktických možností a propojování inovativních a klasických postupů v prostředí mateřské školy a rozvoj digitálních kompetencí učitelů, to vše je posláním Metodických center pro předškolní vzdělávání, která byla otevřena v mateřských školách v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě, Plzni, Pardubicích a Hustopečích.

Metodická centra pro předškolní vzdělávání vznikla v rámci projektu Školka hrou, který realizuje nezisková organizace EDUkační LABoratoř | EDULAB. Ta poskytuje mateřským školám a učitelům metodickou pomoc nejen v podobě odborných publikací, ale také ve formě prakticky zaměřených školení, seminářů, metodických dnů a odborných konferencí. EDULAB vytváří odborné metodické příručky Školka hrou pro didaktickou praxi v mateřských školách, zpracované s ohledem na Rámcový vzdělávací program, umožňující efektivní využití digitálního edukačního obsahu a interaktivních metod. „Učitelky rády pracují podle této metodické příručky, učí se začleňovat aktivity na interaktivní tabuli mezi běžné denní činnosti, využívají digitální edukační obsah a další moderní pomůcky jako je digitální fotoaparát, kamera, detektor kovů, mikroskop či robotická včela. Děti se učí zodpovědnosti, samostatnosti, ale také společně řešit problémy. Některé učitelky dokonce říkají, že se do aktivit metodiky Školka hrou doslova zamilovaly,“ uvedla Miluše Vondráková, vedoucí metodička pro primární a preprimární edukaci neziskové organizace EDULAB.

K hlavním činnostem metodických center patří semináře a poskytování metodické pomoci ostatním mateřským školám v regionu. O semináře je mezi učiteli a řediteli velký zájem. Pedagogové se na seminářích naučí, jak pracovat s metodickými příručkami Školka hrou v kombinaci s běžně dostupnými učebními pomůckami a reálně uvidí, jak lze využít jejich potenciál při práci s dětmi. „Také rodiče se zajímají o aktivity v mateřských školách, a tak se i oni mohou na semináře přijít podívat. V širším pohledu se učí také rodiče přemýšlet o vhodných formách přístupu k rozvoji a přípravě dětí na vstup do základní školy,“ dodala Vondráková.

Další Metodické centrum pro předškolní vzdělávání bude v prosinci otevřeno v Ústí nad Labem. Snahou neziskové organizace EDULAB je vytvářet metodická centra také v dalších městech, a to v Českých Budějovicích, Liberci, Hradci Králové, Jihlavě, Karlových Varech, Zlíně a dalších.

Seznam metodických center:

Mateřská škola, Sbíhavá II, 2/360, Praha 6
Mateřská škola, Hněvkovského 62, Brno
Mateřská škola, Rooseveltova 101, Olomouc
Mateřská škola, Rezkova 14/2994, Ostrava-Zábřeh
22. mateřská škola, Z. Wintra 19, Plzeň
Mateřská škola Srdíčko, Luďka Matury 653, Pardubice
Mateřská škola, Školní 25, Hustopeče

Více informací o metodických centrech na www.eskolkahrou.cz.

Zdroj: ceskaskola.cz