Moderní technologie mají být součástí mateřských škol. Učitelky jim ale nerozumí

10. 11. 2015 Napsali o nás
Moderní technologie mají být součástí mateřských škol. Učitelky jim ale nerozumí

Školka hrou se jmenuje metodika předškolního vzdělávání, která vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. To by mělo být brzy v Česku pro děti povinné. Děti se mají učit také pracovat s technologiemi, podle neziskové organizace EDULAB tomu ale neodpovídají znalosti učitelek mateřských škol.

Druhý ze čtyř dílů komplexní metodiky pro předškolní vzdělávání Školka hrou nedávno dokončila nezisková organizace EDULAB, jejíž hlavní aktivitou je podpora efektivního využívání moderních technologií ve školách.

Práce s technologiemi je také součástí metodického materiálu pro mateřské školy, ale je pouze jedním z dílků skládačky.

„Práce s technologií a digitálním obsahem je jedním kamínkem té lekce. Pokud z toho má někdo obavy, tak může dělat, že to tam není,“ poznamenala Miluše Vondráková, která má přípravu metodiky na starosti.

Přístup k digitálním materiálům na portálu eKabinet je umožněn rovněž prostřednictvím kódů, které jsou uvedeny u každé lekce.

Metodika vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Důraz je v ní kladen na takzvané cílování, tedy hledání prostředků pro předem definovaný účinek. „Napřed musím vědět, čeho chci dosáhnout, a pak k tomu hledám prostředky,“ poznamenala odbornice.

I když je k dispozici řada knih, žádná ucelená publikace ohledně předškolního vzdělávání podle Vondrákové neexistuje. Také proto se do tvorby metodik pustila.

Na předškoláky se pozapomnělo

„Velmi mě těší, že byť jsou na světě chvilinku, tak se staly doporučovanou literaturou v oborech pro předškolní vzdělávání na vysokých školách,“ řekla.

Vondráková považuje za zásadní uvědomit si, že moderní technologie nejsou hračky, ale jedna z pomůcek. „Je to nástroj, jak zase jinou formou děti vzdělávat, posouvat a dostávat k nim ty digitální kompetence. Protože bez nich to už dnes nejde,“ řekla.

Technologie ulehčují individualizaci podle věku a úrovně schopností dítěte. Největším překážkou pro jejich zavádění, kterou je však při citlivém přístupu snadné překonat, je podle Vondrákové nedostatečná úroveň digitální gramotnosti učitelek v MŠ.

„Podpora se zaměřovala především na učitele na základních a středních školách. Je smutné, že bylo předškolní vzdělávání vyděleno,“ poznamenala.

Na rozdíl od základních a středních škol také školky nejsou tak dobře vybaveny interaktivními tabulemi, na nichž je možné s digitálním obsahem pracovat. Lépe bývají vybaveny zařízení ve větších městech.

Zdroj: svobodnymonitor.cz