MŠ Arbesova je novým metodickým centrem pro předškolní vzdělávání (mucl.cz)

22. 9. 2016 Napsali o nás

Českolipská mateřská škola v Arbesově ulici je novým regionálním metodickým centrem pro předškolní vzdělávání. Otevřela ho v rámci projektu Školka hrou, který realizuje nezisková organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB).

EDULAB poskytuje mateřským školám nejen tištěné a elektronické publikace, ale především metodickou podporu ve formě praktických školení, workshopů, metodických dnů a odborných konferencí. Českolipská školka se tak stává dalším jejím metodickým centrem, aby zde organizovala semináře a nabízela metodickou pomoc dalším školkám v celém Libereckém kraji a v praxi jim představila trendy moderního předškolního vzdělávání s využitím komunikačních technologií ve výchově předškoláků.

Jak nové centrum ve školce funguje se přišla podívat také českolipská místostarostka Alena Šafránková. „Jsem velice ráda, že paní ředitelka tuto aktivitu vzala za svou a díky tomu bude naše školka metodickým centrem pro celý kraj, za to bych jí i jejím kolegyním chtěla jménem zřizovatele moc poděkovat,“ zdůraznila Alena Šafránková.

,,Je to pro nás výzva a současně podnět k dalšímu rozvoji. Seznámíme se s novými technologiemi a formami výuky, a díky sebevzdělávání můžeme vnášet do praxe nové poznatky a dovednosti. S nově získanými zkušenostmi se potom rády podělíme s kolegyněmi z jiných mateřských škol, budeme se učit navzájem,“ uvedla Pavlína Černá, ředitelka mateřské školy.

,,Líbí se nám zpracování metodických příruček rozdělených do ročních období. Je to velký, jednoduchý pomocník pro učitelky, které děti seznámí zábavnou formou s interaktivní tabulí. Pokud děti už ve školce využívají interaktivní technologie, mnohem lépe se adaptují na nástroje a aktivity, které je čekají po nástupu do 1. třídy,“ shodují se lektorky Zuzana Jilemnická a Martina Lůžková.

„Na počátku všeho byla naše snaha nabídnout předškolním pedagogům pomocnou ruku na cestě k moderním metodám, postupům a pomůckám v předškolním vzdělávání,“ vysvětluje Miluše Vondráková, vedoucí metodička EDULABU. „Jako klíčová se ukázala potřeba metodické podpory. Nyní můžeme s radostí konstatovat, že máme funkční síť Metodických center pro předškolní vzdělávání po celé České republice. Těší nás především to, že se podařilo vybudovat místa k setkávání, která přinášejí pedagogům mateřských škol možnost profesně se rozvíjet. Metodické dny Školka hrou, které v těchto centrech proběhly v průběhu minulého školního roku, navštívilo na 1500 předškolních pedagogů. Semináře stojí na praktických ukázkách přímé práce s dětmi včetně metodických komentářů. Jejich účastníci tak mají možnost vidět, že to, co si přečtou v naší příručce Školka hrou je realizovatelné, že nové metody, postupy a pomůcky v praxi skutečně fungují a nadšení a radost dětí je při těchto aktivitách doslova hmatatelná,“ dodává Miluše Vondráková na adresu celého projektu.

Viz www.mucl.cz/ms-arbesova-je-novym-metodickym-centrem-pro-predskolni-vzdelavani/d-21290/p1=1191