Naučme děti skrze technologie spolupracovat, hlásá Školka hrou

15. 12. 2015 Napsali o nás

Společnost EDULAB se již třetím rokem věnuje podpoře digitalizace školní výuky. Základem je vhodně tematicky sestavit každou vyučovací hodinu. Letos k tomu přibyl projekt Školka hrou, snažící se o smysluplné využití technologií i v předškolním vzdělávání. Děti se mají do výuky více zapojovat.

„Jsme neziskovou organizací, tudíž se staráme jen o obsahovou stránku. Nedodáváme školám počítače a tablety,“ připomněla PR manažerka společnosti EDULAB Alena Maršálková.

„My jen předkládáme, s jakým přístrojem a jakými způsoby by se s ním mělo pracovat.“

Podstatné podle ní je, aby to bylo zábavné a atraktivní pro samotné žáky. Ti se mají do výuky aktivně zapojovat, ať už jen tím, že každý půjde něco dělat k interaktivní tabuli.

Učitelé si mohou předávat zkušenosti
„Hlavní je učitel, on vždy rozhodne, co se bude dělat,“ konstatovala Miluše Vondráková, vedoucí metodička pro primární a preprimární edukaci organizace EDULAB, sama rovněž pedagožka.

Ve druhém roce svého působení se společnost zaměřila na projekt Škola dotykem. Školáci měli využívat tablet, mít ve třídě dotykovou tabuli. Každý učitel si může najít svoji cestu a předávat své zkušenosti kolegům.

Předškoláci musí být připraveni
Hlavně se to využívalo na základních školách, ale co školky? Bylo třeba podle Vondrákové vyvrátit tvrzení, že na tablety a podobné záležitosti mají ještě předškolní děti dost času – naopak na to musejí být připravené, jelikož tomu stejně neuniknou. Podstatné je ale systém nastavit tak, aby jim to neubližovalo.

V rámci projektu Školka hrou společnost vydala metodické příručky pro učitele Léto a Podzim, chystá Zimu. Jedná se o rozsáhlé odborné metodické příručky pro didaktickou praxi v mateřských školách s možností využití digitálního vzdělávacího obsahu a interaktivních metod.

I z interaktivní tabule mohou děti získávat informace. Kupříkladu se tak mohou učit poznávat přírodu, kulturu jiných národů, seznamovat se s angličtinou a rozvíjet celou řadu kompetencí.

S příručkami lze pracovat i bez počítačů
Metodická příručka je s interaktivním obsahem propojena pomocí kódů, nicméně jde především o to, že učitelky ve školkách tímto získají velkou možnost výběru. Příručky lze úspěšně využívat i bez tabulí – využití počítačů je jen jednou z aktivit, které jsou v knížce rozvrstveny do celého dne.

„Skutečně nejde primárně o technologie, ale o to, jakým způsobem se používají,“ opakuje Miluše Vondráková. Ve školkách, kde tyto možnosti využívají, si to prý pochvalují, rovněž rodiče jsou spokojení.

„Rodičům již není jedno, kam své děti pošlou,“ připomíná.

Nestejné podmínky ve všech školkách
Jak se mohou do školek dostat interaktivní tabule? Vždy záleží jen na zřizovatelích. Miluše Vondráková prozradila, že se jí ředitelka jedné MŠ svěřila, že už má interaktivní tabuli rok ve sborovně, ale až teď ji konečně bude umět použít.

Projekt je sice pod záštitou ministerstva školství, ale to by se samo mělo podle společnosti EDULAB k situaci nějak postavit. Protože takto technika v některých mateřských školách je, v některých není.

„Tam za to nikdo nemůže, může za to systém,“ míní Vondráková. Školky pak podle ní mohou jen žebrat u zřizovatele.

Podle jejího názoru by alespoň pro poslední předškolní rok, který bude povinný, měly všechny třídy ve školce disponovat stejnou vybaveností. Je to pak po nástupu do školy pro některé děti s nadsázkou podobný problém, jako kdyby přišly o rok jednoho předmětu.

Nic se nemá přehánět
„Důležité je z tabletů a interaktivních tabulí nedělat zakázané ovoce,“ připomíná Miluše Vondráková. Zároveň se to nesmí přehánět, děti pak nebudou nezdravě dychtivé, zvlášť když budou vědět, že na každého dojde řada. „Zkrátka se z nich pak nestanou technologičtí závisláci,“ shrnula.

U přístrojů je základ umět využít jejich možnosti ve vzdělávání. „Chceme to dostat do povědomí těch pěti tisíce školek, co v ČR jsou,“ dodává Vondráková.

„Počet mateřských škol využívajících metodiky nelze objektivně říci, ale používá je několik tisíc učitelů.“

Dnešním studentům VŠ často chybí smysl pro spolupráci
Děti se díky tomu mohou naučit lépe komunikovat – vyjadřovat své pocity i naslouchat názorům ostatních. A samozřejmě spolupracovat. I na vysokých školách se totiž často ukazuje, že studenti v sobě nemají zakořeněný smysl pro spolupráci, protože se to v dětství neučili.

Teď se mohou učit spolupracovat již od školky. Pak mohou už takto vybavení nastupovat na základní školu.

„Pokud dítě kliká a mlčí, selhal učitel. Tomu se snažíme díky podpoře ve formě seminářů a metodických dnů v našich Metodických centrech pro předškolní vzdělávání předejít praktickými ukázkami práce s dětmi a zkušenostmi učitelek, které podle Školky hrou pracují,“ říká Vondráková.

Zdroj: novinky.cz