Otevřeli jsme celospolečenskou diskusi o poodbě předškolního vzdělávání

9. 10. 2015 Napsali o nás
Otevřeli jsme celospolečenskou diskusi o poodbě předškolního vzdělávání

Učitelům nestačí mít k dispozici moderní technologie a digitální vzdělávací obsah, je nutné, poskytnout jim také metodickou podporu. Nejde pouze o to, abychom zařadili do vzdělávacího procesu informační technologie, ale abychom naučili děti využívat je vhodně a smysluplně. Jen na dospělých záleží, kolik času stráví děti ve škole a doma s telefonem, tabletem či počítačem. Propojení klasických a moderních metod na poli předškolního vzdělávání je cestou smysluplné inovace. To jsou hlavní teze, které zazněly na semináři „Inovace edukačního procesu v předškolním vzdělávání v České republice“, který proběhl na začátku října na půdě Poslanecké sněmovny ČR.

Akce, která se uskutečnila pod záštitou Jana Hamáčka, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Kateřiny Valachové, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, se těšila velkému zájmu z řad pedagogů i odborné veřejnosti. „Dnešním seminářem otevíráme veřejnou diskusi o tom, jak jsme připraveni na inovaci edukačního procesu v mateřských školách a jaké jsou požadavky a trendy moderního předškolního vzdělávání,“ zaznělo v úvodním slovu Miluše Vondrákové, vedoucí metodičky pro primární a preprimární edukaci neziskové organizace EDULAB.

Místopředsedkyně Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS ČR, poslankyně Vlasta Bohdalová, ujistila téměř 250 účastníků, že je připravena legislativně podpořit využívání informačních technologií v rámci předškolního vzdělávání. Je totiž e nutné, aby všechny děti, které jdou z mateřské školy do první třídy, měly stejnou šanci. Zároveň však jedním dechem dodala: „Chceme naučit děti používat moderní technologie, ale tak, aby neztratily základní schopnost hrát si a komunikovat.“

O nutnosti zaměřit se na proces seznamování pedagogů a dětí s moderní technikou a naučit se ji smysluplně využívat hovořil ve svém vystoupení také Stanislav Štech, náměstek ministryně školství Kateřiny Valachové: „Informační technologie jsou dobrým sluhou, pokud jsou střízlivě používány. Děti se s nimi potřebují seznámit, potřebují se naučit, jak se pomocí nich mají učit a zároveň je důležité, aby pro ně bylo učení zábavné.“ V průběhu vystoupení se náměstek Štech dále zmínil o jednom důležitém psychologickém aspektu u dětí, které čeká desetiletá školní docházka. „Když investujeme do toho posledního roku předškolního vzdělávání, tak se zvýší počet dětí, které se vstupem do školy necítí jako cizinci. Mají pocit kontinuity,“ konstatoval.

Začlenění využívání moderních technologií do studijních plánů pedagogických fakult, které připravují na budoucí povolání pedagogy, uvítal děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové Pavel Vacek: „Zavírat oči před moderními technologiemi je zpátečnické a je to návrat do 19. století.“ Kladně se vyjádřil k programu Školka hrou a stejnojmenné metodické příručce, kterou pro mateřské školy připravila nezisková organizace EDULAB. „Učitelky se musí průběžně vzdělávat, aby uměly přiměřeně zařadit informační technologie. Musíme si zachovat zdravý rozum, aby to nebylo za hranou,“ pronesl děkan Vacek.

V rámci semináře vystoupila také Eliška Zapletalová, členka Výboru Asociace předškolní výchovy, Ján Machaj, ředitel EDULAB Slovensko. O své zkušenosti se s přítomnými podělila ředitelka mateřské školy ze Slovenska Mária Králiková, ředitelka MŠ Srdíčko v Pardubicích Alena Rybková a praktickou ukázku práce s metodickými materiály předvedla Blanka Nešporová, ředitelka MŠ v Hustopečích.

Z diskuse vyplynulo, že většina přítomných pedagogů si uvědomuje, že zapojení moderních technologií v rámci předškolního vzdělávání má v rozumné míře smysl. Shodli se na tom, že mají chuť se dál vzdělávat a mají odvahu dát inovacím prostor. Kladně hodnotili projekt Školka hrou, velký zájem projevili o metodickou příručku Školka hrou LÉTO s tím, že dostali také ukázku z připravované metodiky Školka hrou PODZIM. „Protože svou práci děláme dobře a zodpovědně, uvědomujeme si, že je čas na to, abychom se posunuli vpřed. A to především s ohledem na budoucnost našich dětí. Pokud dokážeme to, aby inovace byly smysluplné a efektivní, mají význam,“ dodala na závěr Miluše Vondráková.

 

Zdroj: ceskaskola.cz