Posun zápisů do 1. tříd na duben nesníží počet odkladů školní docházky (plzen.cz)

10. 4. 2017 Napsali o nás

Kdo a jak bude kontrolovat děti, které by měly v rámci povinného předškolního vzdělávání navštěvovat MŠ a nedorazí? Jakým způsobem se bude řešit jejich omlouvání? A v neposlední řadě, jak bude probíhat přezkoušení dětí, které budou individuálně vzdělávat rodiče doma? Nejen odpovědi na tyto otázky hledají v těchto dnech učitelky a učitelé, kteří odpovídali v bleskovém dotazníkovém šetření. To realizovala nezisková organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB) v 16 Metodických centrech pro předškolní vzdělávání projektu Školka hrou ve spolupráci s časopisem Poradce ředitelky MŠ. Zapojilo se do něj 85 pedagogů.

Více na www.plzen.cz