Předškolní děti milují digitální pomůcky

7. 1. 2016 Napsali o nás

Moderní a klasické metody předškolní výuky zkombinuje v projektu Školka hrou nezisková organizace EDUkační LABoratoř | EDULAB, která otevírá v Praze 4 další Metodické centrum pro předškolní vzdělávání. EDULAB seznamujeme učitele, jakým způsobem obohatit svou práci o moderní trendy, zejména práci s interaktivní tabulí a digitálními pomůckami jako například tablety.

Podle Miluše Vondrákové, vedoucí metodičky EDULAB, se děti s interaktivními tabulemi setkávají hned na začátku první třídy, tudíž jejich rozšíření do mateřských škol jim usnadní přechod na základní školu. „Děti jsou z práce s digitálními pomůckami nadšené. Je to pro ně hra, pří níž se učí, aniž by o tom věděly. To je přesně cesta, která dokáže děti v předškolním vývoji rychle posouvat,“ říká Vondráková.

Publikace EDULAB Školka hrou nabízí netradiční náměty na činnosti a využití digitálních pomůcek z portálu eKabinet.cz – Hravá slovíčka, Příprava na školu a angličtinu Nicole and Tommy a další. V devíti metodických centrech EDULAB v jednotlivých krajských městech se učitelé prakticky učí pomůcky používat a zkoušejí možnosti jejich uplatnění.

Učitelé mají pořád zažité, že všichni žáci musejí všechno, varuje dětský psycholog

Dětský psycholog Václav Mertin tvrdí, že předškoláci jsou úplně stejní jako byli dříve. Jen doba kolem nich se mění a oni jsou schopni se jí přizpůsobit mnohem lépe a rychleji než dospělí.

Učitelé v mateřských školách dokáží respektovat individualitu dítěte, protože mají větší volnost. Základní školy mají sice respekt k individualitě dítěte zakotven rovněž už jedenáctým rokem ve školním zákoně, ale zůstává to spíše na papíře.

„Ve své poradenské praxi se pořád setkávám s tím, že základní školy nedokáží reagovat na zvláštnosti, přednosti či nedostatky dětí, i když by často stačilo velmi jednoduché opatření,“ říká Mertin. Individuálnímu přístupu částečně brání velký počet žáků ve třídě, průměrně se pohybuje kopem 25 žáků. „Ale hlavní problém tkví v samotných učitelích, kteří mají zažité zásady, že všichni mají dělat všechno a že stejné je spravedlivé.“

Ministerstvo školství navrhuje v novele zákona posunout zápisy do prvních tříd z ledna na duben. Tímto opatřením chce snížit velké množství odkladů, protože doufá, že v dubnu budou děti vyspělejší. Mertin si není smysluplností tohoto rozhodnutí jistý, protože vyšetření školní zralosti už nyní probíhají až do konce května. „Pokud zralost dítěte nebyla zřejmá, posunuli jsme vyšetření na nejzazší květnový termín,“ uzavírá Mertin.

Celý záznam dostupný na rozhlas.cz