Projekt Škola dotykem pokračuje na 12 školách v České republice ve školním roce 2015/2016

2. 9. 2015 Napsali o nás

Přání téměř 85 procent dětí ze 12 českých škol zapojených do projektu Škola dotykem se splnilo. I v novém školním roce budou používat ve výuce tablety a další dotykové technologie. V rámci projektu vznikají na zapojených školách školicí centra, na kterých budou probíhat bezplatné semináře pro všechny učitele. Práci s moderními technologiemi a digitálním vzdělávacím obsahem a jejich zapojení do výuky si tak budou moci vyzkoušet i učitelé z jiných škol.

Projekt Škola dotykem realizuje nezisková organizace EDUkační LABoratoř s podporou společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak, pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho pokračování pozitivně přijala nejen většina žáků a studentů zapojených škol, ale také učitelé, kteří tablety a digitální vzdělávací obsah po celý minulý školní rok ve výuce používali. Navíc budou nově školit v digitálních učebnách také své kolegy z ostatních škol. Na ukázkových hodinách si pak zájemci budou moci vyzkoušet školní výuku se zapojením moderních dotykových technologií a digitálního vzdělávacího obsahu.

„Pokračování projektu přijímáme jako výzvu pro nás i naše studenty, abychom mohli naše dovednosti při využívání tabletů ve výuce ještě zlepšovat. Osobně se nejvíce těším na studenty, kteří s tablety ještě nepracovali, na jejich počáteční reakce a cestu, kterou společně podnikneme. Letos budu mít možnost je při tom s nadhledem pozorovat, což v loňském roce nešlo. Byla jsem současně žákem i učitelem. Během projektu jsem se ale naučila, jak tablet efektivně využít. Stejně jako křídu či papír ho teď beru jako standardní pomůcku v hodině. Zapojili jsme se i do další fáze projektu, kdy se budeme moci o své zkušenosti a poznatky s dalšími učiteli podělit. Naším cílem je překonat jejich prvotní obavy a nadchnout je prostřednictvím toho, co jsme sami zažili,“ uvedla Petra Červenská, učitelka pražského Gymnázia U Libeňského zámku.

Během nadcházejícího školního roku bude na zapojených školách využívat tabletové třídy více žáků i učitelů pro výuku dalších předmětů. „Školicí centra na 12 školách vznikají pod názvem Škola dotykem AKADEMIE. Představí se v nich proškolení lektoři, kteří moderní technologie do svých hodin aktivně začleňují a předvedou možnosti smysluplného využití dotykových technologií a digitálního vzdělávacího obsahu ve výuce,“ konstatoval Michal Orság, ředitel neziskové organizace EDUkační LABoratoř.

Škola dotykem je výzkumným projektem, proto i v tomto školním roce proběhne na 12 zapojených školách výzkumné šetření. „Na začátku a konci školního roku 2015/2016 absolvují žáci a učitelé šetření s cílem zmapovat vnímání a dopady využívání dotykových technologií ve výuce. Věřím, že výsledky budou stejně pozitivní, jako tomu bylo u výzkumného šetření, které probíhalo v loňském školním roce,“ sdělil Michal Orság.

Výsledky výzkumného šetření po prvním roce trvání projektu Škola dotykem ukázaly, že hodiny v digitální třídě bavily 97 procent žáků prvního stupně a 93 procent se pomocí tabletů naučilo novým dovednostem. Až 81 procentům žáků druhého stupně připadaly hodiny zajímavé a stejné procento dotázaných nesouhlasilo s tvrzením, že jsou hodiny v digitální třídě obtížné. Celkově se 85 procent dětí vyjádřilo, že chce ve výuce s tablety pokračovat. Většina by navíc uvítala převedení učebnic do elektronické podoby, a používala tablety ve škole ve více hodinách a nosila si je domů. Výsledky výzkumu byly prezentovány na červnové konferenci ŠKOLA DOTYKEM živě, které se zúčastnilo na 300 učitelů, zástupců odborné veřejnosti, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Vlády České republiky a zahraničních odborníků.

Vedle 29 žáků prvního stupně, 273 žáků druhého stupně a studentů gymnázií bylo do výzkumného šetření v prvním ročníku projektu zapojeno také téměř 90 učitelů. Ti uvedli, že v průběhu trvání projektu došlo u žáků ke zvýšení motivace, aktivity, samostatnosti a do výuky se zapojily i slabší děti. Výzkum dále ukázal, že tablet výrazně napomáhá inkluzi žáků – ať už se speciálními vzdělávacími potřebami, problémovým chováním či poruchami pozornosti. Rozšiřuje také možnosti individualizované výuky nadaných žáků.

O projektu Škola dotykem

Ve školním roce 2015/2016 bude projekt Škola dotykem rozšířen o Školu dotykem AKADEMIE, Školu dotykem UNIVERZITA a Školu dotykem HRAVĚ. Do výzkumného projektu Škola dotykem je v České republice zapojeno 12 škol. Jeho realizátorem je nezisková organizace EDUkační LABoratoř s podporou Samsung Electronics Czech and Slovak. Od začátku školního roku 2014/2015 mají vybrané školy k dispozici celkem 350 tabletů, 12 interaktivních obrazovek, další potřebné technologické a softwarové vybavení. Projekt Škola dotykem získal záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Více na www.skoladotykem.cz.

Zdroj: ceskaskola.cz