Projekt začleňující technologie do výuky míří na střední pedagogické školy (novinky.cz)

4. 5. 2017 Napsali o nás

Semináře pro studenty a vyučující středních pedagogických škol (SPgŠ) pořádají lektoři vzdělávací organizace Edulab. Studenti by se v rámci výuky pedagogické praxe měli naučit využívat moderní pomůcky a smysluplně je začleňovat i do své práce v mateřských školách. Projekt nese název Školka hrou. Příští školní rok se má ve spolupráci s Asociací SPgŠ ČR přímo využívat ve výuce budoucích učitelů.

V současnosti se s projektem Školka hrou seznamují studenti a učitelé středních pedagogických škol v Praze, Hradci Králové, Litomyšli, Berouně, Krnově, Kroměříži, Přerově, Mostě a Odrách.

„Vzhledem k tomu, že střední pedagogické školy připravují budoucí učitelky mateřských škol, považovali jsme za přínosné navázat spolupráci s organizací Edulab. Naším cílem je využít vytvořený program při výuce odborné praxe našich studentek a studentů,“ uvedla Romana Studýnková, předsedkyně Asociace SPgŠ ČR a ředitelka Gymnázia Jana Blahoslava a SPgŠ v Přerově.

Propojení teorie s technologiemi

Nezisková společnost Edulab podporuje rozvoj inovativních forem výuky. Hlavním cílem je zvýšit používání moderních vzdělávacích technologií na školách a ukázat jejich možný přínos a význam pro modernizaci školství. Projekt Školka hrou vznikl pod záštitou ministerstva školství.

„Do pedagogického portfolia dnešního absolventa pedagogické školy práce s interaktivní tabulí, digitálním vzdělávacím obsahem a moderními pomůckami patří. Na půdě SPgŠ tak dochází k propojení teoretického základu z oblasti pedagogiky a psychologie s technologickými možnostmi dnešní doby, aby vzdělávání bylo přiměřené věkovým i individuálním zvláštnostem dětí, zároveň efektivní, a jako bonus přitažlivé,“ vysvětlila Miluše Vondráková ze zmíněné organizace.

Na seminářích dostávají podle ní učitelé pedagogických škol důležité informace, aby poté mohli v rámci výuky pedagogické praxe naučit studenty moderní pomůcky prakticky využívat a smysluplně a metodicky správně do své praxe začleňovat.

Zdroj: www.novinky.cz