První rok projektu Škola dotykem míří do finále. Na zapojených školách začne druhá fáze výzkumného šetření

2. 4. 2015 Napsali o nás
První rok projektu Škola dotykem míří do finále. Na zapojených školách začne druhá fáze výzkumného šetření

Jak vnímají učitelé a žáci změny ve vzdělávacím procesu, ve kterém se používají digitální technologie? Jaký vliv mají dotykové technologie na přípravy pedagogů na výuku a průběh vyučovacích hodin? Změnilo používání tabletů ve školách postoj žáků ke vzdělávacímu procesu? Splnil projekt Škola dotykem jejich očekávání? Odpovědi nejen na tyto otázky má přinést závěrečné výzkumné šetření, které bude probíhat od 7. dubna 2015 na 12 školách v České republice, zapojených do projektu.

Téměř 400 žáků a 90 učitelů bude stejně jako na začátku školního roku 2014/2015 při vstupním šetření odpovídat na otázky, rozdělené do několika částí. Například v dotazníku na téma digitálních technologií budou žáci tázáni, jak nyní pracují s technologiemi a internetem doma a ve škole a jaký mají názor na jejich význam. Pedagogové v rámci učitelského dotazníku odpovídají, jestli změnili způsob používání technologií v hodinách a zda projekt Škola dotykem splnil jejich očekávání. „Ve druhé fázi výzkumu budeme sbírat stejná data jako při vstupním šetření tak, abychom je mohli porovnat. Výzkum bude navíc doplněn o kvalitativní část. Budeme rovněž přítomni na modelových hodinách, pozorovat a analyzovat videa. Budeme hovořit s učiteli, žáky a řediteli škol,“ vysvětlil Radomír Masaryk, psycholog a vedoucí výzkumu.

Z výsledků vstupního šetření, které proběhlo v říjnu minulého roku, například vyplynulo, že 62 procent žáků souhlasilo s tvrzením: „Věřím tomu, že mi počítač/tablet pomůže lépe se učit“. Naopak 18 procent respondentů s ním nesouhlasilo a 20 procent dotázaných nevědělo. Až 70 procent z dotázaných žáků 2. stupně základních škol a studentů středních škol uvedlo, že je důležité učit se pomocí počítače/tabletu, protože jim to pomůže při dalším studiu a až 75 procent dotázaných by uvítalo jejich častější používání ve výuce. Učitelé zase velmi pozitivně hodnotili používání informačních a telekomunikačních technologií (ICT) a jejich vliv na úsilí, motivaci a radost z učení u žáků a studentů.

Závěry výzkumu, tedy porovnání výsledků vstupního a závěrečného šetření u žáků a učitelů, kteří ve výuce používají tablet, budou prezentovány na závěrečné odborné konferenci 9. června 2015 v Praze. „Na konferenci projektu Škola dotykem budou přítomni zástupci odborné veřejnosti, učitelé z celé republiky a také významní zahraniční hosté. Účastníci se mohou těšit na příspěvky a zkušenosti učitelů, kteří tablety po celý rok používají, ukázky práce s tablety, výsledky výzkumného šetření a informace o dalším směřování projektu Škola dotykem,“ uvedl Michal Orság, ředitel vzdělávacího centra neziskové organizace EDUkační LABoratoř | EDULAB Česká republika.

Zdroj: ceskaskola.cz