Samsung získal ocenění za projekt Škola dotykem

20. 10. 2015 Napsali o nás

Projekt Škola dotykem, který ve spolupráci se Samsungem realizuje nezisková organizace EDUkační LABoratoř, získal ocenění v soutěži Top odpovědná firma. Soutěž vyhlašuje již desátým rokem nezávislá platforma Byznys pro společnost.

Společnost Samsung Electronics Czech and Slovak získala Stříbrný certifikát Top odpovědná firma roku 2015 v kategorii Firma a škola. Škola dotykem je ojedinělý výzkumný projekt, jehož cílem je zmapování využití a přínosu digitálních technologií ve výuce na základních a středních školách. Učitelé a žáci dvanácti škol z různých krajů České republiky aktivně využívají dotykové technologie ve své výuce a tvoří interaktivní materiály. Projekt pro školy připravila nezisková organizace EDUkační LABoratoř ve spolupráci se společností Samsung Electronics Czech and Slovak jako rozšíření úspěšného slovenského projektu Škola na dotyk. Záštitu nad projektem převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

„Náš projekt vzbudil značný mediální ohlas a potvrdil smysluplnost využití tabletů při výuce. V dalších fázích se chceme především soustředit na školení učitelů a spolupráci s pedagogickými vysokými školami,“ vysvětluje Zuzana Zelenická, Corporate Citizenship manager společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak a dodává: „Pozitivní reakce vyvolal také pětiměsíční vzdělávací program Rozhled-Samsung Digital Academy, díky kterému se s moderními technologiemi a s možnostmi uplatnění na trhu práce v IT segmentu seznámily děti v dětských domovech a pěstounské péči.“

Do projektu se zapojilo 9 základních škol a 3 gymnázia po celé České republice, kterým Samsung věnoval 350 kusů tabletů, 12 interaktivních dotykových obrazovek a speciální software pro management třídy, jež děti využívají při výuce.

O ocenění:

TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA 2015 je nezávislá cena platformy Byznys pro společnost, která každoročně vyzdvihuje nejzajímavější aktivity na poli trvale udržitelného a odpovědného podnikání. Oceňuje firmy, které se dlouhodobě a strategicky věnují rozvoji společnosti, snižování dopadu na životní prostředí a přinášejí inovativní řešení. Platforma uděluje ceny v šesti hlavních kategoriích a ve dvou speciálních.

Kategorie: Firma a škola 2015, Cena Skupiny ČEZ

Cena za strategický přístup, který komplexním a systematickým způsobem zlepšuje kvalitu a dostupnost vzdělávání v České republice, rozvíjí vzdělávací procesy a efektivním způsobem napomáhá k řešení aktuálních problémů v dané oblasti.

Zdroj: samsung.com