Tabletová učebna zkvalitní přípravu budoucích pedagogů, říká děkan Jihočeské univerzity (novinky.cz)

24. 10. 2016 Napsali o nás

V rámci projektu Škola dotykem Univerzita došlo minulý týden na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích k otevření specializované digitální učebny vybavené tablety. Cílem je seznámit vysokoškolské pedagogy s novými technologiemi, které budou začleňovat do každodenní výuky budoucích učitelů, a naučit studenty dovednostem, které využijí ve svém budoucím zaměstnání.

25805e5bed2556.JPG

Primární cílovou skupinou projektu, který realizuje nezisková organizace EDULAB ve spolupráci se společností Samsung Electronics Czech and Slovak, jsou vysokoškolští pedagogové a studenti učitelských oborů.

Společně budou vytvářet studie a závěrečné práce na téma využití dotykových technologií a digitálního vzdělávacího obsahu ve výuce či digitalizace vzdělávacího procesu.

Učitelé mnohdy studentům v této oblasti nestačí

Michal Vančura, děkan Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, by byl rád, kdyby se absolventi stali v moderních technologiích odborníky, aby si díky nim dokázali naplánovat zajímavé vyučovací hodiny.

„Na školách v regionech je obrovské množství softwaru a hardwaru, ale učitelé často žákům při jejich používání jen sekundují, nebo je dokonce nestíhají. Je také třeba, aby i naopak technologiím nepropadli, ale dokázali je smysluplně a efektivně využívat. Tabletová učebna nám zkvalitní práci s budoucími pedagogy a přípravu na jejich budoucí praxi,“ prohlásil děkan.

V rámci didaktik jednotlivých předmětů budou v průběhu akademického roku využívat tabletovou učebnu stovky studentů.

Návaznost na předměty

„Spolupráce s vysokými školami dává projektu Škola dotykem zcela nový rozměr. Zájem o moderní technologie a nové postupy ve výuce je ze strany univerzit obrovský. Začátkem akademického roku 2016/2017 proběhly na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích pro pedagogy a studenty úvodní workshopy a výuka v tabletové třídě začala naplno. Budoucí učitelé tak mají další možnost, jak si během studia zvýšit své digitální kompetence,“ uvedl Michal Orság, ředitel neziskové organizace EDULAB.

Specializovaná učebna je vybavena tablety, dotykovou obrazovkou, počítačem a managementem třídy Samsung School. Studenti se učí využívat dotykové technologie a digitální vzdělávací obsah ve výuce v návaznosti na konkrétní předměty.

Zdroj: www.novinky.cz