V Hradci Králové vznikla první digitální učebna pro budoucí pedagogy

9. 5. 2016 Napsali o nás

Vysokoškolští pedagogové se práci s novými technologiemi nevyhnou. Cílem projektu Škola dotykem UNIVERZITA, realizovaným organizací EDUkační LABoratoř (EDULAB), je seznámit vysokoškolské pedagogy s technologiemi, které budou začleňovat do každodenní výuky budoucích učitelů. Rovněž naučit dané studenty dovednostem, které využijí při pedagogické praxi v mateřských, základních či středních školách. V rámci projektu byla ve čtvrtek na Univerzitě Hradec Králové (UHK) otevřena první digitální specializovaná učebna vybavená tablety.

„S dotykovými přístroji se dnešní děti setkávají zcela běžně, ať už jde o telefon, či tablet. Proto je dobré, že právě otevřená laboratoř umožní současným a budoucím učitelům, které naše pedagogická fakulta vzdělává, hledat možnosti, jak tyto technologie použít ve výuce,“ uvedl rektor UHK Josef Hynek.

Spolupráce s VŠ je novinkou
Primární cílovou skupinou jsou vysokoškolští pedagogové a studenti učitelských oborů. Společně budou vytvářet studie a závěrečné práce na téma využití dotykových technologií a digitálního vzdělávacího obsahu ve výuce či digitalizace vzdělávacího procesu.

Účastnit se mohou seminářů a workshopů ve dvanácti školách zapojených do projektu Škola dotykem.

„Spolupráce s vysokými školami dává projektu Škola dotykem zcela nový rozměr. Už během úvodních workshopů se ukázalo, že zájem o moderní technologie a nové postupy ve výuce je obrovský. Začátkem akademického roku 2016/2017 začne výuka v tabletové třídě naplno a budoucí učitelé budou mít další možnost, jak si zvýšit své digitální kompetence,“ informoval ředitel EDULAB Michal Orság.

Návaznost na předměty
Specializovaná učebna je vybavena tablety, dotykovou obrazovkou, počítačem a managementem třídy Samsung School. Studenti se učí využívat dotykové technologie a digitální vzdělávací obsah ve výuce v návaznosti na konkrétní předměty.

Podle Zuzany Zelenické ze spolupracující společnosti Samsung pomáhá rozšíření technologií ve výuce rozvíjet u studentů nové kompetence, jako kritické myšlení, práci s informacemi, komplexní řešení problémů, týmovou spolupráci nebo efektivní komunikaci.

„I proto je nevyhnutelné, aby učitelé přicházející do praxe byli dostatečně připraveni na zapojení a smysluplné využívání moderních technologií a uměli naplno využít jejich potenciál ve výuce,“ dodala.

Digitální učebny vzniknou ještě na Univerzitě Palackého v Olomouci, Masarykově univerzitě v Brně a Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

Více na Novinky.cz.

11.JPG