Anketa: Známky, nebo slovní hodnocení? Takto by mělo ideálně vypadat (sz.cz)

21. 1. 2021 NOVINKY
Anketa: Známky, nebo slovní hodnocení? Takto by mělo ideálně vypadat (sz.cz)

Ministerstvo školství doporučilo pro toto pololetí ohodnotit žáky slovně namísto klasického vysvědčení. Podle některých odborníků to ale nedává smysl, pokud školy celou dobu hodnotily pomocí známek.

Slovní hodnocení ministerstvo doporučilo s ohledem na průběh prvního pololetí školního roku, kdy byli žáci převážnou část doma. Dalo i doporučení, co by v pololetním hodnocení žáka nemělo chybět, a rozeslalo je do základních a středních škol.

Vyučující by se měli zaměřit na dovednosti, které jsou stěžejní pro úspěšné zvládání současné distanční výuky. Jde například o vnitřní motivaci, vytrvalost či schopnost organizovat si vlastní čas. Kromě různých forem písemných testů by učitelé měli vzít v úvahu také řadu dalších kritérií, jako třeba aktivitu při distanční výuce nebo plnění zadaných úkolů.

Ještě návodnější je materiál, který nabídl spolek Učitelská platforma sdružující pedagogy z různých škol. Jedná se o ukázky slovního hodnocení, které vznikly na několika školách, kde slovní hodnocení již využívají.

„Napsat kvalitní slovní hodnocení není jednoduché. Vydávat ho za ‚příklad dobré praxe‘ je pak ještě náročnější. Materiál, který jsme se rozhodli v rámci Učitelské platformy zpracovat a nabídnout jako inspiraci, vznikl proto, abychom se od sebe v této náročné disciplíně dokázali učit,“ píše se v dokumentu hned na začátku.

(…)

Sumativní vs. formativní hodnocení

Nezisková organizace Edukační laboratoř pak upozornila na nedostatečné pochopení pojmů „sumativního“ (shrnujícího) a „formativního“ (průběžného) slovního hodnocení. Podle laboratoře by vysvědčení mělo představovat sumativní formu hodnocení.

„Hodnocení ve formativní funkci na vysvědčení nepatří, vysvědčení totiž ze své podstaty plní funkci sumativní, což je zcela v pořádku,“ píše se v tiskové zprávě od Edukační laboratoře, která si klade za cíl tyto dvě formy jasně odlišit.

Vysvědčení totiž představuje konečné hodnocení, které již není možné měnit. Informuje o tom, do jaké míry byl žák schopen splnit požadavky za určité období. Proto by se mělo jednat o sumativní hodnocení. Kdežto formativní hodnocení upozorňuje na možnosti, jak by se žák mohl zlepšit, a získat tak lepší hodnocení. To ale u vysvědčení není možné.

Celý článek na www.seznamzpravy.cz