Autor populární knihy Responzivní výuka Fletcher-Wood vystoupí na konferenci v Česku

10. 11. 2021 NOVINKY

Učitelé se mohou příští týden nechat inspirovat zahraničním expertem, který je autorem publikace Responzivní výuka (Responsive Teaching). Setkání s Harrym Fletcherem-Woodem a dalšími odborníky proběhne v pátek 12. listopadu na online konferenci Učíme formativne.cz. Akci pořádá Pedagogická fakulta UK a EDUkační LABoratoř.

Harry Fletcher-Wood strávil deset let ve školách jako učitel, vedoucí odborného rozvoje a také jako vědecký pracovník či proděkan Ambition Institute. V roce 2021 mu v renomovaném nakladatelství Routledge vyšla publikace Habits of Success. Jeho přednáška bude simultánně překládána do českého jazyka.

Koncept pedagogické práce v rámci responzivní výuky, ve kterém se učitel snaží co nejlépe reagovat na vzdělávací potřeby všech žáků, navazuje na hlavní myšlenky formativního hodnocení. Responzivní výuka navíc vychází z kognitivních věd a prostřednictvím reálných příběhů pedagogů navrhuje způsoby, jak se vypořádat s typickými obtížemi učitelské profese.

Celá konference představí konkrétní praktické způsoby, jak formativní hodnocení ve výuce používat. Vhodná je pro učitele, ředitele, akademické pracovníky, studenty i odbornou veřejnost. Vedle Fletcher-Wooda zazní přednášky učitelů a ředitelů škol, proběhne panelová diskuse a učitelé také povedou interaktivní workshopy.

Účast na konferenci je bezplatná, celý program naleznete níže a registrace probíhá online na www.formativne.cz/konference.

Program:

08.45–09.15       Připojení na konferenci
09.15–09.20       Úvodní slovo (Karel Starý, PedF UK)
09.20–09.45       Představení projektu (Karel Starý, PedF UK)
09.45–10.45       Responzivní výuka (Harry Fletcher-Wood, autor publikace Responzivní výuka)
10.45–11.00       Přestávka
11.00–11.30
       Formativního hodnocení z pohledu ředitele (Jan Vepřek, ZŠ Navis)
11.30–12.00       Formativní hodnocení a wellbeing (Dana Pražáková, ČŠI)
12.00–12.15       Databanka (Michal Orság, EDUkační LABoratoř)
12.15–13.00       Přestávka
13.00–14.30
       Panelová diskuse (Veronika Laufková, PedF UK; Vendula Homoky, Zlepšování práce v rámci FH; Jana
Masařová, ZŠ Rumburk, Pavel Bobek, ZŠ Solidarita; moderuje Pavlína Loňková, ZŠ Labyrint)
14.30–14.45       Přestávka
14.45–16.15      
Blok workshopů
16.15–16.30       Přestávka
16.30–17.00       Shrnutí a závěrečné slovo (Jan Slavík)

V odpoledním bloku bude probíhat 8 paralelních workshopů.

Témata workshopů:

1. Tandemová výuka a komiks jako prostředek k hodnocení žáků (Milan Khas, Josef Janoušek, ZŠ Staňkov)
2. Kritéria jako nástroj pedagogické diagnostiky aneb Bez cíle do cíle nedoběhneš (Anna Churáčková, Základní škola a gymnázium Navis)
3. Losovátka / špachtle na 1. a 2. stupni ZŠ(Eva Machová, Pavla Nawratová, ZŠ Zdice)
4. Formativní hodnocení z pohledu distanční výuky na 2. stupni ZŠ (Marie Horčičková, ZŠ Angel)
5. Práce s kritérii na 1. stupni ZŠ (Eva Luhanová, Lucie Třešňáková, ZáŠkola)
6. Metakognitivní strategie ve formativním hodnocení na 2. stupni a SŠ (Mária Ganajová, Ivana Sotáková, Andrea Lešková, Univerzita P. J. Šafárika Košice)
7. Formativní hodnocení a Hejného matematika (Sylva Peclinovská, ZŠ Planá nad Lužnicí; Jan Chudík, ZŠ Hostivice)
8.  Formativní hodnocení v českém jazyce na 2. stupni ZŠ (Pavla Štěpánová, ZŠ Květnového vítězství)

O projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách

Cílem projektu je podpora základních škol v zavádění hodnocení, které povede k rozvoji každého žáka. Formativní hodnocení poskytuje žákům relevantní informace pro pokroky v učení na základě konstruktivní zpětné vazby.

Projekt je financován z Operačního programu Evropského sociálního fondu – Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného MŠMT.

Více o projektu na www.formativne.cz.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy:
Pedagogická fakulta je jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy. Jejím úkolem je příprava učitelů pro všechny typy a stupně škol, příprava odborníků a vědeckých pracovníků v pedagogice, psychologii a didaktikách různých oborů přírodních, společenských i humanitních věd. Poskytuje jak budoucím, tak stávajícím učitelům specializované odborné vzdělání včetně doktorských programů. Pracovníci fakulty řeší mnoho domácích i zahraničních rozvojových a vědeckých projektů, ve kterých úzce spolupracují se školami a pedagogy. Více informací naleznete na www.pedf.cuni.cz.

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř:
EDUkační LABoratoř je vzdělávací organizace, která se věnuje vzdělávání pedagogů, vydávání odborných publikací, formativnímu hodnocení, popularizaci učitelského povolání a vzdělávací politice. Více informací naleznete na www.edukacnilaborator.cz.