Bezplatné semináře a konference Školka hrou

29. 3. 2017 NOVINKY

Rádi bychom vás pozvali na vzdělávací akce k podpoře mateřských škol, které nezisková organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB) organizuje pro ředitele, učitele a odbornou veřejnost. Veškeré bližší informace a možnost registrace naleznete na www.edukacnilaborator.cz/konference.

Účast na těchto akcích je bezplatná.

12. 4. 2017 Školka hrou v praxi Jihlava (www.edukacnilaborator.cz/MS-seminar-jihlava)
24. 4. 2017 Školka hrou v praxi České Budějovice (www.edukacnilaborator.cz/MS-seminar-cb)
10. 5. 2017 Budoucnost předškolního vzdělávání (www.eskolkahrou.cz/konference)

Díky partnerům mají návštěvníci možnost objednat na místě interaktivní pomůcky Vzdělávací box Školka hrou a metodické příručky Školka hrou za zvýhodněnou cenu. Více informací o pomůckách na www.eskolkahrou.cz.

V případě potřeby nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu info@edulabcr.cz nebo telefonicky na čísle 212 245 509.

37