Blog: Škola dotykem AKADEMIE

28. 1. 2016 NOVINKY

Na začátku minulého školního roku se zapojili do projektu Škola dotykem. O rok později předávají své zkušenosti s využíváním tabletů, výukových aplikací a digitálního vzdělávacího obsahu dalším učitelům.

Nejsou to IT specialisté, jsou to učitelé. A nyní i lektoři v projektu Škola dotykem AKADEMIE.

Po úspěšném prvním roce a závěrečné konferenci jsme chtěli projekt posunout zase o něco dále. Jsme tu proto, abychom společně hledali cestu, jak moderní technologie ve vzdělávání využít. Byla by proto škoda nepodělit se o zkušenosti i s dalšími učiteli.

Vytvořili jsme tak místo, kde se učitelé mohou setkávat, kde mají prostor ke sdílení informací a navazování kontaktů. A nejen učitelé. Semináře Škola dotykem AKADEMIE jsou přístupné všem zájemcům, tedy i studentům pedagogických oborů. Právě budoucí učitelé by totiž měli do škol přinášet nové nápady. A například z ukázkových hodin z malotřídní školy v Nemyčevsi si studenti odnesou hodně.

Podobu semináře jsme s lektory připravili společně a vycházeli jsme z jejich reálných zkušeností. Zároveň jsme museli zohlednit fakt, že v lavicích nebudou sedět žáci základních a středních škol, ale učitelé. Mezi učitelem a lektorem je rozdíl. V obou případech máte na začátku cíl, ale už jinou cílovou skupinu. Chvíli trvá, než si na novou roli zvyknete, z výsledků dotazníkového šetření ale plyne, že učitelé/lektoři projektu Škola dotykem AKADEMIE dělají výbornou práci.

Po každém semináři vyplnili návštěvníci krátkou zpětnou vazbu. Na výsledky se můžete podívat na infografice níže.

infografika

A co se nám na projektu Škola dotykem AKADEMIE líbí nejvíce? Jeho autentičnost a přirozenost. Těšíme se na pokračování v dalším pololetí.