Konference Budoucnost předškolního vzdělávání (PSP ČR)

20. 3. 2017 NOVINKY

3. ročník tradiční konference pro ředitele a pedagogy MŠ je zaměřen na možnosti rozvoje předškolního vzdělávání v intencích posledních legislativních změn. Velký prostor bude věnován odborné diskuzi o posuzování školní zralosti a rozvoji čtenářské a matematické pregramotnosti u dětí předškolního věku a také představení nového formátu DVPP. Součástí konference budou praktické ukázky práce mateřských škol, které jsou Metodickými centry pro předškolní vzdělávání. Účastníkům dále připomeneme možnosti čerpání dotací z EU pro mateřské školy a věnovat se budeme i tématu přípravy budoucích učitelů v kontextu s moderními trendy.

Bezplatná online registrace na www.eskolkahrou.cz/konference.

Poradce-reditelky-pozvanka