Čeští studenti umí vyhledávat praktické informace na internetu, rezervy mají v oblasti bezpečnosti

4. 3. 2016 NOVINKY

V loňském roce připravil Dům zahraniční spolupráce již počtvrté testování počítačových dovedností v testu IT Fitness (www.itfitness.cz). Test probíhal pod záštitou MŠMT v rámci celoevropské kampaně eSkills for Jobs 2015 a tvořilo ho 25 otázek z oblasti informačních technologií. V letošním roce se do testu zapojilo na 16 000 osob, což je o 20% více než v předcházejícím roce. Z toho 7 600 testujících si zvolilo jednodušší test pro základní školy a 8 400 pak test vyšší úrovně pro střední školy a širokou veřejnost.

Test ukázal, že žákům základních škol se nejvíce dařilo v otázkách vyhledávání praktických informací na internetu a v práci s Google dokumenty. Překvapivě značné nedostatky se objevily ve znalostech o aplikacích pro tablety a chytré telefony.  Žáci středních škol prokázali dobré znalosti v práci s kancelářskými programy, problémy jim nečiní ani vyhledávání na internetu. Naopak rezervy se našly v otázkách bezpečnosti a ochraně počítačových systémů,“ říká k výsledkům testu Pavla Šabatková z Domu zahraniční spolupráce. Nejvyšší dosažená úspěšnost byla 96 %, nejkratší čas vyplnění testu 33 minut a 25 sekund a nejvíce účastníků (273) měla Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Podrobné výsledky testu IT Fitness testu najdete na stránkách www.itifitness.cz.

Kampaň eSkills for Jobs 2015 – 2016 http://eskills4jobs.ec.europa.eu/ iniciovaná Evropskou komisí / Generálním ředitelstvím pro podniky a průmysl se snaží informovat mladé lidí i širokou veřejnost o důležitosti digitálních dovedností pro kvalitní život a úspěšný vstup na pracovním trh. Hlavním cílem kampaně je zvýšit zájem mladých lidí o studium IT a budoucí profesní uplatnění v této oblasti. Také se snaží zvýšit nízké zapojení žen v IT oblasti.

Podle průzkumů Evropské komise bude v nejbližších letech až 90% všech pracovních míst vyžadovat alespoň základní úroveň počítačových dovedností, bez nichž nebude možné získat kvalifikovanou práci. Digitální kompetence jsou nezbytnými dovednostmi 21. století a jejich získávání je klíčovým tématem současného vzdělávání.

Vedle testu IT Fitness proběhly v roce 2015 pod hlavičkou eSkills for Jobs v České republice desítky akcí, připravených třicítkou partnerů. Na evropské úrovni se do kampaně zapojilo 24 zemí.  Kampaň zaměřená na zvyšování digitálních kompetencí bude pokračovat i v roce 2016 řadou dalších zajímavých aktivit. Nebude chybět ani test IT Fitness.