Čtenářská pregramotnost v předškolním vzdělávání

24. 8. 2017 NOVINKY
Čtenářská pregramotnost v předškolním vzdělávání

Cílem kurzu je prohloubit profesní způsobilost učitele v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti založené na individualizaci vzdělávacích postupů formou rozvoje vícesmyslového učení a dalších metod k posilování dílčích dovedností vedoucích následně k vyšší úrovni čtenářské pregramotnosti, jako nedílné součásti přípravy na školní docházku. Učitelé se naučí efektivně využívat základní metody práce s textem jako nástroje k rozvoji zrakového vnímání a pochopení komunikační funkce jazyka. Dále se naučí efektivně plánovat edukační činnost a využívat různé metody, formy a nástroje k tvorbě příprav na skupinové edukační činnosti i k tvorbě individuálních plánů.

Podstatnou složkou kurzu jsou praktické ukázky jednotlivých metod v přímé činnosti s dětmi včetně metodických komentářů.

V rámci vzdělávacího programu budou rozvíjeny také ICT kompetence pedagogů s využitím moderních vzdělávacích pomůcek a technologií. V průběhu vzdělávání si účastníci vytvoří portfolio pedagoga, které budou moci po ukončení vzdělávání dále využívat.

I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin. Vzdělávací program je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j.: MSMT – 24361/2016-1-650.

Termíny na objednávka www.akademie.edulabcr.cz/sablony-pro-ms-a-zs.