Děkan Vančura: Tabletová učebna nám pomůže zkvalitnit přípravu budoucích učitelů na jejich praxi

18. 10. 2016 NOVINKY

V rámci projektu Škola dotykem UNIVERZITA byla v pondělí 17. října otevřena na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích specializovaná digitální učebna vybavená tablety. Projekt realizuje nezisková organizace EDUkační LABoratoř ve spolupráci se společností Samsung Electronics Czech and Slovak. Jeho cílem je seznámit vysokoškolské pedagogy s moderními technologiemi, které budou začleňovat do každodenní výuky budoucích učitelů, a naučit studenty dovednostem, které využijí ve svém budoucím zaměstnání.

Primární cílovou skupinou jsou vysokoškolští pedagogové a studenti učitelských oborů. Společně budou v praxi ověřovat nové metody výuky, vytvářet studie a závěrečné práce na téma jako využití dotykových technologií a digitálního vzdělávacího obsahu ve výuce či modernizace vzdělávacího procesu. Účastnit se mohou náslechů, odborných seminářů a workshopů ve 12 školách zapojených do projektu Škola dotykem.

„Na školách v regionech je obrovské množství softwaru a hardwaru a učitelé často žákům při jejich používání jen sekundují, nebo je dokonce nestíhají. My bychom chtěli, aby se naši absolventi stali v  moderních technologiích odborníky, aby si díky nim dokázali naplánovat zajímavé vyučovací hodiny. A aby naopak technologiím nepropadli, ale dokázali je smysluplně a efektivně využívat. Tabletová učebna nám zkvalitní práci s budoucími pedagogy a přípravu na jejich budoucí praxi,“ prohlásil Michal Vančura, děkan Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

V rámci didaktik jednotlivých předmětů budou v průběhu akademického roku využívat tabletovou učebnu stovky studentů. „Je úžasné, že projekt Škola dotykem, který se rozjel před dvěma lety na 12 základních a středních školách a má veliký úspěch, přechází k těm, kteří musí s technologiemi pracovat, tedy k budoucím učitelům. Myslím si, že díky tomuto projektu přijdou do praxe připraveni a že pro ně nebude problém pracovat s tablety. Vzhledem k tomu, že se realizují projekty a zavádí se tato moderní výuka v základních, středních a dokonce i mateřských školách, je nutné zavést tento způsob výuky i na všechny pedagogické fakulty v rámci didaktické přípravy,“ řekla Vlasta Bohdalová (ČSSD), poslankyně Parlamentu ČR, která zdejší pedagogickou fakultu absolvovala.

„Spolupráce s vysokými školami dává projektu Škola dotykem zcela nový rozměr. Zájem o moderní technologie a nové postupy ve výuce je ze strany univerzit obrovský. Začátkem akademického roku 2016/2017 proběhly na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích pro pedagogy a studenty úvodní workshopy a výuka v tabletové třídě začala naplno. Budoucí učitelé tak mají další možnost, jak si během studia zvýšit své digitální kompetence,“ uvedl Michal Orság, ředitel neziskové organizace EDUkační LABoratoř.

Specializovaná učebna je vybavena tablety, dotykovou obrazovkou, počítačem a systémem Samsung School pro správu třídy. Studenti se učí využívat dotykové technologie a digitální vzdělávací obsah ve výuce v návaznosti na konkrétní předměty.

„Rozšíření technologií ve výuce na všech stupních pomáhá rozvíjet u studentů nové kompetence, jako například kritické myšlení, práci s informacemi, komplexní řešení problémů, týmovou spolupráci nebo efektivní komunikaci. I proto je nevyhnutelné, aby učitelé přicházející do praxe byli dostatečně připraveni na zapojení a smysluplné využívání moderních technologií a uměli naplno využít jejich potenciál ve výuce,“ konstatovala Zuzana Zelenická, Corporate Citizenship Manager společnosti Samsung.

  • SAMSUNG CSC
  • SAMSUNG CSC