Děti z brněnské mateřské školy četly s EDULABem příběh Pana Kaktuse

7. 3. 2018 NOVINKY

Na 25 dětí spolu se svými rodiči z Mateřské školy Hněvkovského v Brně se v úterý 6. března zúčastnilo Čtení s EDULABem. Jde o novou aktivitu vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB), v rámci které se předškoláci rozvíjejí v dovednostech aktivního poslechu s porozuměním a v budoucnu jim napomohou v úspěšném zvládnutí vlastního čtení s porozuměním. Dětem totiž nestačí jen předčítat. Příběhy se musí naučit vnímat a přemýšlet o nich.

Ústřední postavou byl Pan Kaktus: Příběh ze zahradního města. Jde o knihu pro malé posluchače a začínající čtenáře, kterou na konci loňského roku vydal EDULAB. Autorem námětu a ilustrací je Jan Písařík, který dětem osobně předčítal. „Pro mne jako výtvarníka a autora je to obohacující setkání. Je skvělé vidět tak čistou a upřímnou reakci na práci, kterou děláte a tolik smíchu a rozzářených očí. Děti byly velmi aktivní, zvídavé, na všechno se ptaly. Pak jsme společně kreslili Pana Kaktuse, kluci a děvčata dokreslovali trny a slíbili mi, že společné dílo vybarví. Je to má první kniha pro děti a já jsem se dnes přesvědčil, že Pan Kaktus dokáže promlouvat k dětské duši a na svém příběhu nám všem ukázat, že život stojí za to žít,“ shrnul své poznatky Jan Písařík.

Předčítání s porozuměním je tou nejlepší kombinací toho, co dítě pro svůj zdravý a úspěšný rozvoj potřebuje. Posiluje a rozvíjí nejen rozumovou oblast, ale dává přirozenou příležitost pro rozvoj komunikačních a sociálních dovedností. „Bylo to pro nás všechny krásné netradiční setkání. Velmi pozitivně ho hodnotili především rodiče, pro ně to bylo z metodického hlediska přínosné. Dostali informace o přístupu k dětem při čtení s porozuměním, o důležitosti pozitivní zpětné vazby při práci s textem a o tom, které knihy jsou pro děti vhodné. Na Jana Písaříka děti vzhlížely vstřícně, získal si je svým pozitivně naladěným projevem,“ uvedla Zdeňka Králová, ředitelka Mateřské školy Hněvkovského, která je Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání projektu Školka hrou.

„Díky navození emocionálního souznění, naslouchání a vnímání se posiluje pocit sounáležitosti v rodině,“ konstatovala Miluše Vondráková, vedoucí metodička pro primární a preprimární edukaci vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř a jedním dechem dodala: Půlhodina společně stráveného času v interaktivní komunikaci nad knihou a s myšlenkami a fantaziemi, které čtení příběhů zákonitě vyvolává, je tou nejlepší investicí do života svých dětí, kterou mohou rodiče udělat. V tomto případě platí mnohonásobně, že cesta je cíl.“