Děti zapojené do projektu Školka hrou se za rok zlepšily především v jazykových a komunikačních dovednostech, tvrdí jejich rodiče

28. 6. 2017 NOVINKY
Děti zapojené do projektu Školka hrou se za rok zlepšily především v jazykových a komunikačních dovednostech, tvrdí jejich rodiče

Jazykové a komunikační dovednosti jsou hlavními oblastmi, ve kterých se v průběhu končícího školního roku zlepšily děti navštěvující mateřské školy fungující jako Metodická centra pro předškolní vzdělávání projektu Školka hrou. V rámci bleskového červnového dotazníkového šetření to uvedlo téměř 67 procent dotázaných rodičů. Necelých 21 procent pak napsalo, že jsou jejich potomci samostatnější. Dotazování realizovala vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB) v již zmíněných 16 metodických centrech. V rámci projektu Školka hrou v nich ve školním roce 2016/2017 pracovalo 1500 dětí z celé České republiky.

Z výsledků šetření dále vyplynulo, že více než 87 procent rodičů podporuje zapojování moderních digitálních technologií a pomůcek do výchovně-vzdělávací činnosti. V dotaznících například uvedli: „Pomůcky jsou využívány velmi ohleduplně k věku dětí a je stále dostatek prostoru i pro „normální“ komunikaci pedagoga s dětmi z očí do očí.“ „Děti tím získávají nové dovednosti a připravují se do základní školy.“ „Koncentrují se a učí zábavnou formou.“  „Interaktivní edukativní pomůcky pomáhají přirozeně zvyšovat touhu po poznání. Práce s nimi děti baví, připravují je na život ve velkém, dospělém světě dnešní doby.“ „Velmi toto vzdělávání oceňuji. Názorný příklad daleko lépe pomůže k vysvětlení pojmu než abstraktní výklad. Mnohem lépe také slouží k zapamatování.“ „Jsem velmi spokojená, že tuto možnost školka má a využívá ji. Děti jsou nadšené, rády se chlubí, co vše zvládly. Moc se těší na různé úkoly.“

V rámci dotazování odpovídali také učitelé a učitelky z metodických center. Drtivá většina z nich uvedla, že se děti nejvíce zlepšily v kompetencích k řešení problémů. Měly totiž možnost samostatně rozhodovat, možnost volby řešení a učily se pracovat s chybou jako s běžnou součástí procesu učení. Zlepšení u dětí zaznamenali také v kompetencích k učení a komunikativních kompetencích. „Při práci s dětmi v centrech aktivit v heterogenní třídě měli největší zodpovědnost za činnost v koutku předškoláci, kteří pomáhali mladším dětem vysvětlit daný úkol tak, aby ho chápaly. Rozdávali mladším dětem pomůcky, zjišťovali, zda úkol správně pochopily a zajišťovali v rámci své skupinky střídání dětí v určitém pořadí. V případě problému se ho snažili vyřešit komunikací uvnitř skupiny sami. Až poté, když si stále nevěděli rady, přišel si jeden předškolák k paní učitelce, která mu úkol vysvětlila jiným způsobem, a on již musel sám předat informace kamarádům,“ uvedla Šárka Rummelová, učitelka a lektorka MŠ Sbíhavá v Praze 6. Ředitelka MŠ 4 Pastelky v Praze 4 Zdenka Nováková doplnila: „Interaktivní digitální materiály portálu eKabinet.cz nutí děti přemýšlet, hledat cesty k řešení problémů moderním způsobem. Hojně využíváme interaktivní tabuli, mluvicí skřipce, robotickou včelu a digitální mikroskop.“

„Ohlédnutí za druhým rokem realizace projektu Školka hrou nás naplňuje radostí. Pozitivní zpětné vazby od rodičů, pedagogů a od účastníků všech našich seminářů a konferencí, kterých bylo za tento školní rok na 1500, potvrzují, že se nám daří naše cíle naplňovat,“ konstatovala Miluše Vondráková, vedoucí metodička pro primární a preprimární edukaci vzdělávací organizace EDULAB a dodala: „Hlavním cílem zůstává i v příštím školním roce dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol v oblasti propojování klasických a moderních edukačních postupů v předškolním vzdělávání.“