Do projektu Škola dotykem se zapojila také ZŠ v Českých Budějovicích

26. 9. 2014 NOVINKY

Digitální třídu vybavenou nejmodernějšími technologiemi, tedy dotykovou obrazovkou a tablety, využívá od začátku nového školního roku Základní škola Pohůrecká 16 v Českých Budějovicích. Ta se zapojila do projektu Škola dotykem, který získal záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zkoumat bude vlivy a přínosy dotykových technologií ve výuce. Realizátorem projektu Škola dotykem je nezisková organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB) s podporou Samsung Electronics Czech and Slovak, které daly 12 školám v České republice k dispozici celkem 350 tabletů, 12 interaktivních obrazovek a další potřebné technologické i softwarové vybavení.

V moderní třídě se v rámci projektu Škola dotykem učí 28 žáků 7. A. V průběhu roku budou společně s učiteli vytvářet interaktivní materiály, které ukáží možnosti využívání dotykových zařízení ve školách. Ve čtvrtek 25. září oficiálně předali učebnu ředitelce, učitelům, a především dětem, zástupci neziskové organizace EDULAB a společnosti Samsung za přítomnosti představitelů města České Budějovice a Jihočeského kraje.

„Když vstoupili žáci poprvé do třídy, okamžitě viděli hmatatelné změny. Nejvíce pozornosti vyvolala velkoplošná dotyková tabule. Učitelé měli zpočátku mírné obavy z toho, budou-li tyto nové technologie účinně a kvalitně ovládat. Pro děti, které všechny vlastní dotykové telefony, to žádný problém nebyl. Už po 14 dnech práce s tablety se ukázalo, že se předchozí obavy učitelů nenaplní a v hodinách je nyní všichni běžně používají,“ uvedla Dana Walterová, ředitelka základní školy.

„Digitální technologie jsem se během své učitelské praxe snažil využívat co nejčastěji. Žáci nový přístup přijali s radostí. V každodenním životě chytré telefony a tablety používáme zcela běžně, nevidím proto důvod, proč bychom je při vstupu do třídy měli vypínat a tvářit se, že neexistují. Rychlý přístup k informacím, kreativita a interaktivní vyučování jsou synonyma moderní školy. Při tom všem však nesmíme zapomínat na osobnost učitele, která je ve škole nenahraditelná,“ řekl Michal Orság, učitel a projektový manažer neziskové organizace EDULAB.

„Naše společnost v rámci svých aktivit v oblasti společenské odpovědnosti dlouhodobě podporuje projekty zaměřené na vzdělávání a zavádění nejnovějších technologií do běžné výuky. Proto bychom rádi právě v rámci projektu Škola dotykem pomohli při vytváření vhodných podmínek pro modernizaci školství v České republice,“ uvedla Zuzana Zelenická, Corporate citizenship manager společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak.

Součástí projektu Škola dotykem je také realizace empirického výzkumu, jehož cílem je zjistit přínos dotykových technologií ve výuce. Výzkum zároveň zmapuje vnímání a postoje žáků a učitelů k těmto moderním pomůckám pro výuku.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11