Dobře definovaný cíl posouvá učitele k hlubšímu přemýšlení o struktuře výuky (Učitelský měsíčník)

23. 2. 2021 NOVINKY

Na porozumění cílům, jejich objasňování a sdílení je zaměřena první z pěti strategií formativního hodnocení. Pokud víme, jakých cílů mají žáci dosáhnout, nepřemýšlíme pouze o tom, co chceme UČIT, ale především, co chceme NAUČIT. Čím lépe plánujeme naši výuku, tím více uvažujeme nad učebními aktivitami směřujícími ke splnění cíle. Rozhodujeme o obsahu učiva, jeho rozsahu i uspořádání.

MICHAL ORSÁG, KVĚTA SULKOVÁ

Zdroj: Učitelský měsíčník 2/2021