EDUkační LABoratoř a Nový PORG učí pedagogy hodnotit formativně

22. 11. 2019 NOVINKY
EDUkační LABoratoř a Nový PORG učí pedagogy hodnotit formativně

Prohlubování odborné kvalifikace, pravidelné setkávání s kolegy, sdílení zkušeností a vzájemná podpora. To je obsahem dvouletého vzdělávacího kurzu Zpětná vazba jako základ efektivní výuky, který EDUkační LABoratoř ve spolupráci se školou Nový PORG spustila pro 100 učitelů základních a středních škol.

Učitelé jsou rozděleni do skupin a jsou systematicky vedeni ke strukturované diskuzi o technikách formativního hodnocení. Tento koncept kontinuální podpory tzv. učících se komunit pomáhá učitelům při aplikaci efektivní zpětné vazby do výuky. Aby změny byly trvalé, je potřeba zavádět je do praxe postupně, systematicky, promyšleně a zvolna. Urychlení procesu velmi často nepřinese kýžený výsledek a ve finále může mít na klima třídy spíše negativní dopad.

Učitelství je náročné povolání a během prvních let praxe vznikají návyky, které učitelům pomáhají při vykonávání přímé pedagogické činnosti. S dalšími zkušenostmi přechází do procesů, jež se stávají pevnou součástí identity pedagoga.

 „Ve chvíli, kdy se učitel rozhodně změnit způsob poskytování zpětné vazby, musí zákonitě změnit i styl svého učení. Avšak jeho dříve prospěšné návyky mu v tom mohou bránit, protože jsou prováděny mimoděk a vynořují se v určitých typických situacích, jako je například zadávání úkolů, hodnocení žáků, či způsob kladení otázek. Je to podobné jako řízení auta, kdy mnohé operace děláte automaticky,“ říká Michal Orság, ředitel vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř.

Autorem kurzu je uznávaný pedagog Dylan Wiliam, který formát učících se komunit testoval na stovkách zahraničních škol. Společně se svým týmem přišli na to, že ideální model musí mít pevně daná pravidla.

Rozestup mezi jednotlivými setkáními je jeden měsíc. Kratší rozestupy neumožňují dostatečný prostor pro vyzkoušení nových technik v praxi, setkání po delší době naopak ztrácí na dynamice. Vyučující musí investovat svůj čas a na každé setkání si vyhradit minimálně 75 minut. Pedagogové jsou rozděleni do skupin, tzv. hnízd, maximálně po 10, aby při reflexi bylo možné dát prostor všem účastníkům. Každá skupina si zároveň zvolí svého facilitátora, který práci skupiny koordinuje.

Setkání má jasně danou strukturu včetně časové dotace jednotlivých aktivit a učitelé jsou již předem obeznámeni s tím, co se od nich očekává. Je bezpodmínečně nutné, aby byli účastníci ochotní sdílet s ostatními své vlastní materiály z praxe, jako jsou přípravy na hodinu, testy nebo zpětné vazby, které poskytli žákům. Jedině prostřednictvím konkrétních příkladů z praxe si mohou učitelé vzájemně poskytovat konstruktivní reflexi a tím se inspirovat, podporovat a rozvíjet.

Součástí každého setkání je tvorba individuálního plánu aktivit na další měsíc pro každého učitele. Písemný plán a vědomí toho, že na dalším setkání budou s kolegy sdílet své zkušenosti je motivuje věnovat čas změnám a brát je jako prioritu.

Celkově se v rozmezí dvou školních let bude konat 18 setkání učících se komunit učitelů.

Kurz probíhá za podpory školy Nový PORG a Nadace Martina Romana, která hradí náklady na realizaci.

„Mou motivací pro vstup do oboru vzdělávání nebylo vytvoření několika skvělých škol, ale posunutí efektivity vzdělávání v celém českém základním a středním školství. I proto vrátíme učitelům celou cenu kurzu, pokud kurz absolvují s účastí alespoň 80 %,“ uzavřel Martin Roman, předseda správní rady PORG.