EDUkační LABoratoř otevřela v Olomouci v rámci projektu Škola dotykem UNIVERZITA digitální učebnu pro budoucí pedagogy

17. 6. 2016 NOVINKY
EDUkační LABoratoř otevřela v Olomouci v rámci projektu Škola dotykem UNIVERZITA digitální učebnu pro budoucí pedagogy

Seznámit vysokoškolské pedagogy s novými technologiemi, které budou začleňovat do každodenní výuky budoucích učitelů, a naučit studenty dovednostem, které využijí ve svém budoucím zaměstnání, to jsou hlavní cíle projektu Škola dotykem UNIVERZITA. Ten realizuje nezisková organizace EDUkační LABoratoř ve spolupráci se společností Samsung Electronics Czech and Slovak. V rámci projektu byla ve čtvrtek 16. června na Univerzitě Palackého v Olomouci otevřena specializovaná digitální učebna vybavená tablety.

Primární cílovou skupinou jsou vysokoškolští pedagogové a studenti učitelských oborů. Společně budou vytvářet studie a závěrečné práce na téma jako využití dotykových technologií a digitálního vzdělávacího obsahu ve výuce či digitalizace vzdělávacího procesu. Účastnit se mohou náslechů, odborných seminářů a workshopů ve 12 školách zapojených do projektu Škola dotykem.

„Hodně myslíme na to, jak bude vypadat vzdělávání v budoucnosti. Naše spolupráce s organizací EDULAB je část tohoto příběhu. Máme pocit, že česká vzdělávací soustava mírně stagnuje a tento projekt nám pomůže posunout se didakticky a metodicky dopředu. Naše Pedagogická fakulta je jednou z největších u nás a projekty tohoto druhu máme v popisu práce,“ řekl prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., rektor Univerzity Palackého v Olomouci

„Spolupráce s vysokými školami dává projektu Škola dotykem zcela nový rozměr. Zájem o moderní technologie a nové postupy ve výuce je ze strany Univerzity Palackého v Olomouci obrovský a mě osobně těší, že se tato významná univerzita do projektu zapojila. Začátkem akademického roku 2016/2017 proběhnou pro pedagogy a studenty úvodní workshopy a výuka v tabletové třídě začne naplno. Budoucí učitelé tak mají další možnost, jak si během studia zvýšit své digitální kompetence,“ uvedl Michal Orság, ředitel neziskové organizace EDUkační LABoratoř.

Specializovaná učebna je vybavena tablety, dotykovou obrazovkou, počítačem a managementem třídy Samsung School. Studenti se učí využívat dotykové technologie a digitální vzdělávací obsah ve výuce v návaznosti na konkrétní předměty.

„Rozšíření technologií ve výuce na všech stupních pomáhá rozvíjet u studentů nové kompetence, jako například kritické myšlení, práci s informacemi, komplexní řešení problémů, týmovou spolupráci nebo efektivní komunikaci. I proto je nevyhnutelné, aby učitelé přicházející do praxe byli dostatečně připraveni na zapojení a smysluplné využívání moderních technologií a uměli naplno využít jejich potenciál ve výuce,“ konstatovala Zuzana Zelenická, Corporate Citizenship Manager společnosti Samsung.

Digitální učebny vzniknou také na Masarykově univerzitě v Brně a Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích

  • SAMSUNG CSC
  • SAMSUNG CSC
  • SAMSUNG CSC