EDUkační LABoratoř spouští projekt Škola dotykem UNIVERZITA. Otevřela první digitální učebnu pro budoucí pedagogy

6. 5. 2016 NOVINKY
EDUkační LABoratoř spouští projekt Škola dotykem UNIVERZITA. Otevřela první digitální učebnu pro budoucí pedagogy

Seznámit vysokoškolské pedagogy s novými technologiemi, které budou začleňovat do každodenní výuky budoucích učitelů, a naučit studenty dovednostem, které využijí ve svém budoucím zaměstnání, tedy při pedagogické praxi v mateřských, základních či středních školách, to jsou hlavní cíle projektu Škola dotykem UNIVERZITA. Ten realizuje nezisková organizace EDUkační LABoratoř ve spolupráci se společností Samsung Electronics Czech and Slovak. V rámci projektu byla ve čtvrtek 5. května na Univerzitě Hradec Králové otevřena první digitální specializovaná učebna vybavená tablety.

 Primární cílovou skupinou jsou vysokoškolští pedagogové a studenti učitelských oborů. Společně budou vytvářet studie a závěrečné práce na téma jako využití dotykových technologií a digitálního vzdělávacího obsahu ve výuce či digitalizace vzdělávacího procesu. Účastnit se mohou náslechů, odborných seminářů a workshopů ve 12 školách zapojených do projektu Škola dotykem.

„S dotykovými přístroji se dnešní děti setkávají zcela běžně, ať už jde o telefon či tablet. Proto je dobré, že právě otevřená laboratoř umožní současným a budoucím učitelům, které naše pedagogická fakulta vzdělává, hledat možnosti, jak tyto technologie použít ve výuce,“ řekl prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., rektor Univerzity Hradec Králové.

„Spolupráce s vysokými školami dává projektu Škola dotykem zcela nový rozměr. Už během úvodních workshopů, které jsme v dubnu na Univerzitě Hradec Králové pro studenty a pedagogy pořádali, se ukázalo, že zájem o moderní technologie a nové postupy ve výuce je obrovský. Začátkem akademického roku 2016/2017 začne výuka v tabletové třídě naplno a budoucí učitelé budou mít další možnost, jak si zvýšit své digitální kompetence,“ uvedl Michal Orság, ředitel neziskové organizace EDUkační LABoratoř.

Specializovaná učebna je vybavena tablety, dotykovou obrazovkou, počítačem a managementem třídy Samsung School. Studenti se učí využívat dotykové technologie a digitální vzdělávací obsah ve výuce v návaznosti na konkrétní předměty.

„Rozšíření technologií ve výuce na všech stupních pomáhá rozvíjet u studentů nové kompetence, jako například kritické myšlení, práce s informacemi, komplexní řešení problémů, týmovou spolupráci nebo efektivní komunikaci. I proto je nevyhnutné, aby učitelé přicházející do praxe byli dostatečně připraveni na zapojení a smysluplné využívání moderních technologií a uměli naplno využít jejich potenciál ve výuce,“ konstatovala Zuzana Zelenická, Corporate Citizenship Manager společnosti Samsung.

Digitální učebny vzniknou ještě na Univerzitě Palackého v Olomouci, Masarykově univerzitě v Brně a Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

  • 5.JPG
  • 6.JPG
  • 7.JPG
  • 8.JPG
  • 9.JPG
  • 10.JPG
  • 11.JPG
  • 12.JPG