EDULAB ČR začíná oficiálně používat název EDUkační LABoratoř

21. 3. 2019 NOVINKY
EDULAB ČR začíná oficiálně používat název EDUkační LABoratoř

Dlouhá léta jsme používali zkratku EDULAB, nyní však se změnou loga proběhla i změna názvu, oficiálně jsme tedy EDUkační LABoratoř a zkratku EDULAB budeme používat již jen výjimečně.

Mění se také doména, na které budeme nadále k dispozici, včetně e-mailů (viz níže).

Vše ostatní zůstává, pořád jsme to my!

 

Michal Orság: morsag@edukacnilaborator.cz
Miluše Vondráková: mvondrakova@edukacnilaborator.cz
Květa Sulková: ksulkova@edukacnilaborator.cz
Info: info@edukacnilaborator.cz

Termíny vzdělávacích kurzů také nově naleznete na www.dvpp.edukacnilaborator.cz.