Efektivní učitel (DVPP)

28. 1. 2019 NOVINKY

Náš nový vzdělávací kurz čerpá z neurověd, psychologie či sociologie. Prezentuje strategie, které umožňují stimulovat kreativitu učitele, ozvláštnit výuku, zvládat různé projevy chování a podporovat osobní odpovědnost žáků.

Kvalita výuky i učení se nejvíce zlepšuje, když se teorie a praxe navzájem prolínají. Je užitečné vědět, proč věci fungují nebo jak se žáci učí.

 

Časová dotace kurzu: 8 x 45 minut (akreditace MŠMT pro Šablony II)
Cena: 2 400 Kč včetně DPH (na základě objednávky bude zaslána zálohová faktura)
Cílová skupina: učitelé 2. stupně ZŠ a SŠ
Místo konání: centrum EDULAB (Křižíkova 237/36a, Praha 8)

Na kurz se můžete registrovat online na www.edukacnilaborator.cz/efektivniucitel.