Formativní hodnocení: Opřete se o zpětnou vazbu

19. 12. 2019 NOVINKY

Narážíte na omezenost klasického známkování? Nevyhovuje vám svou strohostí? Nabízíme alternativu. S Michalem Orságem a Květou Sulkovou z EDUkační LABoratoře jsme hovořili o formativním hodnocení. V čem spočívají jeho zásady, jaké jsou přínosy pro žáky, a především jak uvést tento typ hodnocení do praxe. A zvládli byste hodnotit tímto způsobem?

Zdroj: PRŮVODCE SPOLEČNÝM VZDĚLÁVÁNÍM