Hledání nejslabšího, prostředí i vzhled. Šikany ve školách přibývá. Je obětí i vaše dítě?

10. 9. 2018 NOVINKY

Počet případů šikany na českých školách podle České školní inspekce narůstá. Odbornice přičítá vyšší počet případů i tomu, že učitelé a odborníci dokážou šikanu lépe odhalit a pomocí preventivních programů přimět oběti, aby se svěřily. Větší výskyt šikany je na středních školách, nejvíce rizikový je ale 2. stupeň základní školy. Podle Miluše Vondrákové ale nikdy není šikana problém agresora a oběti, ale i nezdravého prostředí ve třídě. Jak přesvědčíte své dítě, aby se svěřilo, že je obětí šikany?

„Nejvíce se šikaně daří na 2. stupni základních škol, kdy přichází puberta a děti zkouší, co půjde, co kdo vydrží, kde jsou mantinely. Tam velkou roli sehrávají hlavně učitelé, rodiče i mimoškolní pedagogové, kteří s dětmi pracují – ti musí hlídat projevy, musí s dětmi komunikovat,“ řekla Miluše Vondráková, vedoucí přípravných kurzů Tutor, která působila ve školství 20 let.

„Vše také závisí na učiteli a jeho práci s kolektivem ve třídě, protože pokud k šikaně dojde, není to jen problém agresora a oběti, ale také nezdravého prostředí, ve kterém se děti nacházejí,“ dodala Vondráková ve studiu Blesk Zprávy.

Fyzické útoky spíše na základní škole

Na středních školách není podle statistik příliš fyzických útoků, ty jsou spíše mezi žáky základních škol. Podle školy se liší i důvody, proč šikana vzniká.

„Na základní škole je to spíše o jinakosti dítěte, o vzhledu a také o sociálním prostředí a na středních školách je to hledání nejslabšího jedince,“ vysvětluje odbornice.

Jak poznat, že moje dítě je obětí šikany?

Je potřeba si všímat jakékoliv změny v chování dítěte. „Pokud si chcete s potomkem promluvit, neměl by to být výslech, je třeba vše citlivě naplánovat a probrat. Dítě se cítí v ohrožení a hledá podvědomě pocit bezpečí,“ radí rodičům Vondráková.

Jak se projevují šikanované děti? Jak si s nimi promluvit? Zjistíte v rozhovoru: