Horší dvojkou se oznámkovali budoucí pedagogové ze znalostí práce s moderními digitálními technologiemi

13. 12. 2016 NOVINKY
Horší dvojkou se oznámkovali budoucí pedagogové ze znalostí práce s moderními digitálními technologiemi

Se zapojením moderních technologií do výuky souhlasí 93 procent budoucích učitelek a učitelů, kteří na začátku letošního akademického roku odpovídali v dotazníkovém šetření. To realizovala nezisková organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB) mezi studenty pedagogických fakult Univerzity Hradec Králové, Univerzity Palackého v Olomouci a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ty jsou zapojeny do projektu Škola dotykem UNIVERZITA, který realizuje EDULAB ve spolupráci se společností Samsung Electronics Czech and Slovak. V průzkumu odpovídalo 228 studentů.

U počítače či tabletu tráví více než čtyři hodiny denně 51 procent dotázaných. Dvě až tři hodiny 29 procent, nejvýše dvě hodiny 17 procent a jen tři procenta méně než hodinu. Na otázku, které dovednosti považují za potřebné, uvedlo 97 procent na prvním místě komunikaci prostřednictvím e-mailů a pak následuje tvorba prezentací, vyhledávání informací a jejich zpracování a vyhodnocování a tvorba digitálních vzdělávacích materiálů pro interaktivní tabule a tablety.

„V České republice je 37 fakult, které připravují budoucí učitele. My bychom postupně rádi navázali spolupráci se všemi, které budou mít zájem. Moderní technologie, digitální vzdělávací obsah a inovativní způsoby výuky do vzdělávacího systému patří. Pro studenty jsme uspořádali desítky workshopů a zájem z jejich strany je obrovský. Pokud chceme učitele a školy 21. století, je potřeba začít již na univerzitě,“ uvedl Michal Orság, ředitel neziskové organizace EDUkační LABoratoř.

Dosud se využívání moderních technologií ve výuce v rámci studia věnovalo 52 procent respondentů příležitostně, 38 procent často, pouhých šest procent stále a čtyři procenta nikdy. Drtivá většina považuje za přínosné naučit se více. V dotaznících studenti uvedli, že od projektu očekávají nové zkušenosti, informace a dovednosti. Dále, že získají zajímavé náměty a především inspiraci pro svou práci.

Projekt Škola dotykem UNIVERZITA je jedním z projektů, v rámci kterého realizuje nezisková organizace EDUkační LABoratoř aktivity a činnosti v souladu se Strategií digitálního vzdělávání do roku 2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a snaží se naplňovat její cíle. K těm mimo jiné patří také rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení učitelů a vzdělávání budoucích pedagogů v oblasti účelného a efektivního začleňování digitálních technologií do výuky.

„Projekt Škola dotykem UNIVERZITA je logickým krokem směrem k propojování základního, středního a vysokého školství, kterého středobodem je učitel. Realita výzkumného projektu Škola dotykem ukázala, že učitelé – praktikující i ti budoucí – jsou klíčem k pozitivní změně ve školství. Projektem UNIVERZITA naplňujeme hned dvě z našich hlavních CSR priorit: modernizaci vzdělávání zaváděním a efektivním využíváním technologií, a také pomoc budoucím učitelům s lepším uplatněním moderních přístupů v jejich budoucí učitelské kariéře. Vysoký zájem studentů zapojených univerzit o pořádané workshopy je důkazem toho, že téma moderních technologií je nejenom aktuální, ale také pořád nevyčerpané s prostorem pro zapojování jak veřejného, tak i soukromého sektoru,“ konstatovala Zuzana Zelenická, Corporate Citizenship Manager společnosti Samsung.

Budoucí učitelky a učitelé v digitální učebně na Univerzitě v Hradci Králové

Při práci s tabletem v digitální učebně posluchačky Univerzity Palackého v Olomouc

Studentky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích si na tabletech vyzkoušely krátký vědomostní test