Hrajete si rádi? Vítejte ve světě ŠKOLKA HROU

26. 10. 2016 Napsali o nás, NOVINKY

Hrajeme si a objevujeme, pomáháme si a řešíme problémy, přemýšlíme a povídáme si, poznáváme a tvoříme… to je ideální skladba činností, které v mateřských školách můžeme realizovat. Zároveň jsou to také tematické okruhy, do kterých je rozdělena vzdělávací nabídka metodických příruček Školka hrou, které jsme pro pedagogy v mateřských školách připravili v EDUkační LABoratoři v rámci stejnojmenného projektu, který probíhá pod záštitou MŠMT.

MGR. MILUŠE VONDRÁKOVÁ

1 2 3 4 5 6