Jak moc se týká syndrom vyhoření učitelů a učitelek MŠ? (Poradce ředitelky MŠ)

17. 12. 2018 NOVINKY
Jak moc se týká syndrom vyhoření učitelů a učitelek MŠ? (Poradce ředitelky MŠ)

Aby podpora vyučujících, co se týče syndromu vyhoření, mohla být skutečně účinná, je důležité nejprve vědět, v jaké míře se učitelské vyhoření na školách vyskytuje a s jakými faktory souvisí. Proto EDUkační LABoratoř ve spolupráci s Katedrou psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy realizovaly na jaře letošního roku výzkum učitelského vyhoření v mateřských školách, o jehož zajímavých výsledcích se dozvíte víc v tomto článku.

Zdroj: Poradce ředitelky MŠ, prosinec 2018