ČTK: Je hotova polovina metodiky pro MŠ, která počítá s technologiemi

11. 11. 2015 NOVINKY

Druhý ze čtyř dílů komplexní metodiky pro předškolní vzdělávání Školka hrou nedávno dokončila nezisková organizace EDULAB, jejíž hlavní aktivitou je podpora efektivního využívání moderních technologií ve školách. Práce s technologiemi je také součástí metodického materiálu pro mateřské školy, ale je pouze jedním z dílků skládačky. ČTK to dnes řekla Miluše Vondráková, která má přípravu metodiky na starosti.

Podklady mohou využívat i učitelky, které s digitálními technologiemi pracovat nechtějí. „Práce s technologií a digitálním obsahem je jedním kamínkem té lekce. Pokud z toho má někdo respekt, tak může dělat, že to tam není,“ poznamenala Vondráková. Přístup k digitálním materiálům na portálu eKabinet je umožněn rovněž prostřednictvím kódů, které jsou uvedeny u každé lekce.

Metodika vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Je kladen důraz především na takzvané cílování, tedy hledání prostředků pro předem definovaný účinek. „To je to, co se nám vytrácí. Napřed musím vědět, čeho chci dosáhnout, a pak k tomu hledám prostředky,“ poznamenala odbornice.

I když je k dispozici řada knih zaměřené na různé oblasti vzdělávání v mateřské škole, žádná ucelená publikace podle Vondrákové neexistuje. Také proto se do tvorby metodik pustila. „Velmi mě těší, že byť jsou na světě chvilinku, tak se staly doporučovanou literaturou v oborech pro předškolní vzdělávání na vysokých školách,“ řekla.

Učitelky, které chtějí při práci efektivně využívat moderní technologie, se mohou vyškolit přímo v centru EDULAB nebo v některém ze sedmi regionálních metodických center. To jsou mateřské školy, kde už s tím mají zkušenosti.

Vondráková považuje za zásadní uvědomit si, že moderní technologie nejsou hračky, ale jedna z pomůcek. „Je to nástroj, jak zase jinou formou děti vzdělávat, posouvat a dostávat k nim ty digitální kompetence. Protože bez nich to už dnes nejde,“ řekla. Pedagožky se na školení také učí, jak mají zavádění moderních technologií obhajovat před rodiči a veřejností. Nejlepší jsou podle Vondrákové otevřené hodiny s praktickými ukázkami práce s dětmi.

Technologie ulehčují individualizaci podle věku a úrovně schopností dítěte. Největším překážkou pro jejich zavádění, kterou je však při citlivém přístupu snadné překonat, je podle Vondrákové nedostatečná úroveň digitální gramotnosti učitelek v MŠ. „Podpora se zaměřovala především na učitele na základních a středních školách. Je smutné, že bylo předškolní vzdělávání vyděleno,“ poznamenala.

Na rozdíl od základních a středních škol také školky nejsou tak dobře vybaveny interaktivními tabulemi, na nichž je možné s digitálním obsahem pracovat. Lépe bývají vybaveny zařízení ve větších městech.

Kamila Nešporová, ČTK

  • 2562f785956c6b.png
  • „Napřed musím vědět, čeho chci dosáhnout, a pak k tomu hledám prostředky,“ říká Miluše Vondráková, vedoucí metodička pro primární a preprimární edukaci neziskové organizace EDUkační LABoratoř | EDULAB.