Když se učí učitelé. O letních prázdninách sedají do lavic stovky pedagogů

5. 9. 2022 NOVINKY
Když se učí učitelé. O letních prázdninách sedají do lavic stovky pedagogů

Letní prázdniny učitelům lidé často závidí. Existuje ale nějaké jiné povolání, ve kterém se během dovolené stovky, možná i tisíce pracovníků, vzdělávají? U učitelů je to celkem běžné. Neziskové organizace nebo třeba pedagogické fakulty každý rok pořádají desítky kurzů pro kantory, jak vyplývá z široké nabídky dostupných vzdělávacích programů.

Audio na www.irozhlas.cz

.

Učitelé mají tu výhodu, že po většinu léta nemusejí chodit do práce. Mnoho z nich ale o letních prázdninách rozšiřuje své pedagogické vzdělání. To umožňuje i organizace EDUkační LABoratoř, která letos v Praze pořádá Letní školu formativního hodnocení.

Čtyřdenní kurz zahajuje Michal Orság. V lavicích Základní školy Sázavská v pražských Vinohradech sedí necelá třicítka učitelů. V úvodu Orság vyjasní, co to vlastně formativní hodnocení znamená.

„Máme tady pojem učení, který je poměrně široký. My si ho zúžíme na školní hodnocení a rozdělíme si ho na dvě části. Na jedné straně máme hodnocení výsledků učení a na druhé straně procesu učení,“ říká na úvod Orság.

„Kdybychom to konkretizovali, tak výsledky učení jsou sumativní hodnocení, proces učení je formativní hodnocení. Kdybychom to ještě víc konkretizovali, tak sumativní hodnocení jsou třeba známky a formativní hodnocení je poskytnutá zpětná vazba. To je základní rozdělení sumativního a formativního.“ vysvětluje.

Chyby v chápání termínu

Podle Orsága bylo také nezbytné ukázat na časté chyby ve vnímání termínu formativní hodnocení. „Můžeme říct, že formativní hodnocení rovná se slovní hodnocení? Ne,“ upozorňuje. „Když se někde řekne spojení ‚formativní hodnocení‘, spousta učitelů, včetně ministerstva, si v minulosti představilo slovní hodnocení.“

„Slovní hodnocení může být sumativní i formativní. Pokud poskytnu slovní hodnocení během toho, co se žák učí, tím, že mu dám nějakou radu, jak svoji práci vylepšit, aby byla příště lepší, tak je to formativní,“ pokračuje.

Zjednodušeně řečeno – ve formativním hodnocení jde o to podávat žákovi průběžně zpětnou vazbu o tom, jak se mu daří postupovat ve vzdělávání. Je proto nutné stanovit cíl, ke kterému v učení směřuje. Otázku, zdali by si cíle měli stanovovat sami žáci, diskutovali účastníci kurzu při skupinové práci.

Orság účastníkům kurzu radí, aby malé kroky k formativnímu hodnocení začali ve své výuce dělat hned v září. Celý proces je ale dlouhý, podle Orsága zabere několik let. Učitelka Jana Vildová, která přijela z Brna a hned po prvním dnu zhodnotila kurz jako velmi motivační.

„Budu teď nastupovat na mateřskou, je mi líto, že už nebudu učit. Fakt mě to nakopává přemýšlet nad věcmi jinak, zkoušet je jinak,“ říká.

Přesný pročet letních kurzů pro učitele ministerstvo školství neeviduje. Není nutné, aby měly akreditaci. I tak resort každý rok akredituje celkem 10 tisíc vzdělávacích programů pro pedagogy.

Zdroj: iRozhlas.cz