Komunikace s rodiči v náročných situacích (Poradce ředitelky MŠ)

18. 2. 2019 NOVINKY

Komunikace znamená interakci a je založena na vzájemné výměně informací mezi komunikačními partnery. Jednoduše řečeno: nelze nekomunikovat. Jakékoliv setkání mezi lidmi je komunikací, která má své roviny a zákonitosti, a záleží jen na zúčastněných, jak bude interakce probíhat. Mateřská škola a rodina nejsou a neměly by být oddělené světy. Mají společný cíl a tím je spokojené, optimálně se rozvíjející dítě. Otevřená, efektivní komunikace mezi pedagogy a rodiči na bázi důvěry a porozumění je nejlepší cestou k tomuto cíli.

Zdroj: Poradce ředitelky MŠ, únor 2019