MANIFEST 23

4. 9. 2023 NOVINKY

Do nového školního roku 2023/2024 jsme připravili souhrn myšlenek, které si myslíme, že by se daly tzv. tesat do kamene.

V případě zájmu si je můžete alespoň vytisknout MANIFEST 23.

.