Martin Roman a EDUkační LABoratoř vydávají nový titul Efektivní výukové nástroje pro učitele

22. 9. 2017 NOVINKY

Systematicky seřazené tipy a praktická doporučení pro učitelky a učitele, jak zvýšit zodpovědnost žáků a studentů za proces vlastního učení a v důsledku toho pak i jejich výsledky při řešení různých každodenních situací. Metody, jak je přimět k převzetí zodpovědnosti za své pokroky, jak podpořit spolupráci a kreativitu, jak komunikovat s problémovými žáky nebo jak pracovat s třídním kolektivem, to vše najdete v nové publikaci Efektivní výukové nástroje pro učitele: Strategie pro zvýšení úspěšnosti každého žáka, kterou v těchto dnech vydávají vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB) a Martin Roman.

Nový titul je určen pedagogům, kteří se chtějí dál vzdělávat. Nebojí se výzev, nemají strach si přiznat, že jejich výuka může být lepší a jejich cílem je připravit své žáky a studenty tak, aby byli v budoucnu úspěšní. Skutečnost, že takových učitelek a učitelů u nás není málo, dokládají například výsledky průzkumu EDULABu, do kterého se zapojilo 1740 pedagogů základních a středních škol z celé České republiky. Téměř 93 procent dotázaných v něm uvedlo, že se dále vzdělává a z nich více než 60 procent konstatovalo, že jim chybí populárně naučná literatura v českém jazyce.

„Nejen v českém školství probíhá intenzivní diskuse, jak zlepšit míru zapojení studentů a jejich motivaci pro učení. Chceme v naší neziskové snaze zprostředkovat českým pedagogům klíčová díla, která pomáhají učitelům ve světě v jejich práci. Věřím, že kniha Paula Ginnise je právě tím nástrojem, který může zkušeným i začínajícím učitelkám a učitelům poskytnout spoustu zajímavé inspirace pro dosažení uvedených cílů,“ konstatoval zakladatel projektu Čtení pomáhá Martin Roman.

Autorem knihy The Teacher‘s Toolkit, která vychází poprvé v českém překladu, je Paul Ginnis. Charismatický učitel s více než dvacetiletou praxí dal do své knihy všechny své zkušenosti. Hlavní částí knihy jsou systematicky seřazené tipy a praktická doporučení pro učitele, jak zlepšit zájem studentů a jejich výsledky v různých každodenních situacích. Autor se snažil zapracovat do knihy nejen své poznatky, ale také doporučení řady zkušených a úspěšných učitelů. Všichni mají společnou snahu zaujmout a aktivně zapojit žáky a studenty do procesu učení. Zároveň věří, že vzdělávání, nad kterým mají žáci a studenti větší míru kontroly, je efektivnější. Žáci se toho zkrátka naučí více.

„Loni jsme spolu s Martinem Romanem vydali publikaci Dylana Wiliama Zavádění formativního hodnocení: Praktické techniky pro základní a střední školy, kde jsme v úvodu slíbili, že v průběhu následujících let obohatíme české vzdělávací prostředí o další zajímavé tituly. Letos tedy přinášíme publikaci Efektivní výukové nástroje pro učitele,“ uvedl Michal Orság, ředitel vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř.

Slavnostní křest knihy proběhne v úterý 3. října v 17 hodin v Paláci knih Luxor na Václavském náměstí v Praze.

Více informací o publikaci naleznete na www.vyukovenastroje.cz.