Martin Roman diskutoval s řediteli škol i veřejností (jicinsky.denik.cz)

23. 1. 2017 Napsali o nás, NOVINKY

Martin Roman diskutoval s řediteli škol i veřejností na téma Progresivní změny ve vzdělávání, efektivní výuka.

Ve čtvrtek 12. ledna uspořádal realizační tým projektu Místní akční plán Jičín setkání ředitelů škol a veřejnosti s JUDr. Ing. Martinem Romanem, MA na téma efektivita výuky a učení. Martin Roman je zkušeným manažerem a úspěšným podnikatelem, čerstvým absolventem pedagogické fakulty University College v Londýně, filantropem v oblasti vzdělávání, autorem a donátorem projektu Čtení pomáhá a předsedou správní rady PORG o.p.s.

Ve svém vystoupení Martin Roman komparoval vzdělávání ve Velké Británii a ČR, upozornil na důvody, které způsobují nutnost zavádění efektivnějších způsobů výuky v českém školství a uvedl návrhy na řešení s konkrétní příklady výukových metod.

Obzvláště upozornil na přínosnost FORMATIVNÍHO HODNOCENÍ jako souboru vědecky zpracovaných přístupů, pravidel a metod, odpozorovaných z praxe, díky kterému lze nejen zvýšit efektivitu vzdělávání, ale také naučit žáky sebehodnocení, dovednosti řídit lépe vlastní učení a zvýšit své šance na úspěch.

(…)

Návrhy, které Martin Roman předkládá pro zefektivnění českého školství se týkají výuky na pedagogických fakultách (např. zavedení předmětu FORMATIVNÍ HODNOCENÍ jako povinného), více podporovat další vzdělávání učitelů, změnit osnovy a učebnice s cílem učit věci podstatné, výuku zacílit na podporu žáků v získávání dovedností komunikace, týmové práce, kritického myšlení, řešení problémů a kreativity.

Jičínským ředitelům a pedagogům daroval Martin Roman 20 výtisků publikace Zavádění formativního hodnocení – praktické techniky pro základní a střední školy autora Dylana Wiliama, kterou vydal v českém překladu ve spolupráci s EDUkační LABoratoří (EDULAB). Jeho záměrem je vydávat aspoň jednu knihu každý rok a přiblížit tak českým učitelům odborné publikace, kterých vydání je vzhledem k malému českému trhu pro běžná vydavatelství nerentabilní. Na výběru knih se podílejí pedagogové PORGu, kde se techniky pilotně zavádějí.

Více na www.jicinsky.denik.cz