Matematická a čtenářská pregramotnost v PV

13. 4. 2017 NOVINKY
Matematická a čtenářská pregramotnost v PV

I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin v rámci výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I v prioritní ose 3 OP VVV. Objednávka na www.edukacnilaborator.cz/DVPP-objednavka.

Zpětná vazba od účastnic, které kurzy již navštívily:

Seminář byl pro mou práci velmi přínosný. Dostala jsem spoustu námětů a seznámila jsem se s novými pomůckami. Paní ředitelka byla velmi milá, věcná a seminář dobře vedla. Řekla bych, že seminář má „hlavu a patu“ a mohu jej svým kolegyním vřele doporučit. Příjemně na mě zapůsobilo i prostředí v MŠ Hněvkovského.

Tento seminář zaměřený na matematickou pregramotnost pro děti předškolního věku se mi velice líbil. Dal mi spoustu nových poznatků, jak z teorie, tak i z praktické oblasti a jsem ráda, že mi paní ředitelka a paní učitelky sdělily spoustu svých zkušeností ze své praxe. Dozvěděla jsem se o hrách (pohybových, smyslových, …) a pomůckách, o kterých jsem dříve nevěděla. A myslím, že jsou právě pro předškolní věk výborné. Vše bylo pěkně a srozumitelně vysvětleno, líbilo se mi i to.

Seminář se mi velice líbil, byl zajímavý a poučný. Získala jsem spoustu nových nápadů a tipů na různé pomůcky, materiály, hry atd. Líbilo se mi, že paní ředitelka zařazovala pro zpestření vlastní zkušenosti z praxe a zajímavosti. Jako pozitivní hodnotím úžasnou zapálenost paní ředitelky pro práci s dětmi. Děkuji za zajímavý výklad a spoustu nových nápadů v oblasti matematiky.

Seminář splnil má očekávání. Zahrnoval teoretickou část, ale hlavně ukázky práce s dětmi a ukázky velkého množství pomůcek. Určitě ve své praxi použiji různé náměty, ať už pomůcky anebo pohybové hry či činnosti pro rozvoj matematické pregramotnosti. Také oceňuji výměnu zkušeností i námětů mezi účastníky semináře a celkovou pozitivní atmosféru a vstřícnost.

Seminář se mi líbil, zejména v tom, že byla vhodně propojena teoretická část s praktickou, která je hodně inspirativní a dává spoustu nápadů pro další tvořivou činnost. Prostředí mateřské školy bylo velmi příjemné.

Přínosný seminář s mnoha náměty pro práci s dětmi. Velmi pěkné zařazení přímé práce s dětmi, ukázka pomůcek a dalších materiálů. Paní ředitelka vše srozumitelně vysvětlila, na otázky vždy odpovídala, dávala příklady z praxe. Prostředí mateřské školy, kde seminář probíhal, bylo příjemné.

Velmi příjemné prostředí MŠ, krásné ukázky dětí v dovednostech matematické pregramotnosti a inspirativní pomůcky a hry. Postřehy a zkušenosti dobré praxe, příkladná práce s interaktivní tabulí a knihami Školka hrou. Vyhovoval mi počet účastníků semináře.