Mateřská škola 21. století (Poradce ředitelky MŠ)

17. 3. 2017 Napsali o nás, NOVINKY
Mateřská škola 21. století (Poradce ředitelky MŠ)

Vzpomínám, co bylo hlavním motivem k tomu participovat na projektu Školka hrou. Určitě setkání s Miluší Vondrákovou na konferenci Inovace v předškolním vzdělávání v Parlamentu ČR v červnu 2015 a také podrobnější prostudování prvního dílu metodické příručky Školka hrou LÉTO, kterou nezisková organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB) distribuovala do všech mateřských škol v České republice. Již řadu let se zabývám smysluplnou implementací ICT do výchovně-vzdělávacího procesu v mateřské škole.

1 2 3

Poradce ředitelky MŠ, březen 2017