Mezi mateřskými školami roste zájem o informační technologie a digitální vzdělávání

18. 8. 2016 NOVINKY

Téměř 40 procent z 2000 škol přihlášených do Programu podpory digitalizace škol jsou mateřské školy z celé České republiky. Od roku 2013, kdy byl program spuštěn, se jejich počet zvýšil o 28 procent. Vzrostl také počet pedagogů mateřských škol, kteří využívají digitální vzdělávací materiály na portálu eKabinet.cz, a to o 22 procent. Oceňují především jejich širokou škálu a způsoby využití, dostupnost a možnost zapojit do jejich používání také rodiče dětí. Ukázaly to výsledky červnového dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 705 škol zapojených do programu.

Infomační technologie používá ve výuce 96 procent dotázaných učitelů. Z toho pravidelně téměř každou vyučovací hodinu 39 procent a příležitostně 50 procent. V rámci Programu podpory digitalizace škol získaly zapojené školy řadu benefitů, mimo jiné také přístup na vzdělávací portál eKabinet.cz. „Těší nás, že digitální vzdělávací obsah z našeho portálu používalo ve výuce v uplynulém školním roce 75 procent učitelů, z toho pravidelně nebo pro zpestření výuky 58 procent. Portál je velmi oblíbený v rámci předškolního vzdělávání, často jej používají také učitelé při výuce biologie, matematiky, dále pak v anglickém jazyce, fyzice a chemii,“ konstatoval Richard Valenta, ředitel společnosti EDULOGY, která provozuje vzdělávací portál eKabinet.cz.

Oproti loňskému roku vzrostl o téměř 30 procent počet škol, které používají digitální vzdělávací materiály v rámci předškolního vzdělávání. „Nejprve jsme museli překonat prvotní obavy z něčeho nového. Pak nám hodně pomohla návštěva metodických dnů ve školce zapojené do projektu Školka hrou, a také metodické příručky Školka hrou od EDULABu. Osobně jsme se přesvědčili, jak je běžná činnost s využitím těchto metodik obohacená, a pro děti zajímavá a baví je,“ napsala řada pedagogů v dotaznících.

Stejně jako každý rok byla dalším z benefitů Programu podpory digitalizace škol nabídka bezplatných školení pro učitele. Lektoři organizace EDUkační LABoratoř proškolili ve vzdělávacím centru EDULAB a ve 26 metodických centrech po celé České republice v průběhu školního roku téměř 2600 pedagogů. Drtivá většina z těch, kteří odpovídali v dotazníkovém šetření, ocenila vysokou kvalitu školení s praktickými názornými ukázkami výuky se zapojením moderních technologií a digitálního obsahu.

„S příchodem metodických příruček a projektu Školka hrou sledujeme nárůst zájmu o propojení klasických postupů výchovně-vzdělávací činnosti s interaktivními materiály v mateřských školách. Pro nás v EDULABu je však důležité zajistit prostor pro setkávání učitelů na seminářích, workshopech či konferencích na všech stupních vzdělávacího systému. Proto i na nadcházející školní rok chystáme aktivity k rozvoji informačního myšlení jak u učitelů z praxe, tak u budoucích učitelů navštěvujících pedagogické fakulty po celé republice,“ uvedl Michal Orság, ředitel neziskové organizace EDUkační LABoratoř.

Program podpory digitalizace škol je jedním z projektů, v rámci kterého realizuje EDUkační LABoratoř aktivity a činnosti v souladu se Strategií digitálního vzdělávání do roku 2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a snaží se naplňovat její cíle. K těm mimo jiné patří také rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení učitelů a vzdělávání budoucích pedagogů v oblasti účelného a efektivního začleňování digitálních technologií do výuky.