Ministr školství Chládek otevřel v Lounech moderní digitální třídu

13. 9. 2014 NOVINKY

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek zavítal v prvních dnech nového školního roku 2014/2015 na Základní školu v ulici Školní v Lounech. V rámci své návštěvy slavnostně otevřel v pátek 12. září 2014 digitální třídu vybavenou nejmodernějšími technologiemi, tedy dotykovou obrazovkou a tablety. Lounská škola je jednou z dvanácti škol z celé ČR zapojených do projektu Škola dotykem, který bude zkoumat vlivy a přínosy dotykových technologií ve výuce. Realizátorem projektu je nezisková organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB) s podporou Samsung Electronics Czech and Slovak, které školám dají k dispozici celkem 350 tabletů, 12 interaktivních obrazovek a další potřebné technologické i softwarové vybavení.

Moderní učebnu dostali žáci 9. třídy. V průběhu školního roku bude 27 žáků společně s učiteli vytvářet interaktivní materiály, které ukáží možnosti využívání dotykových zařízení ve školách. Součástí projektu Škola dotykem je také realizace empirického výzkumu, jehož cílem je zjistit přínos dotykových technologií ve výuce. Výzkum zároveň zmapuje vnímání a postoje žáků a učitelů k těmto moderním pomůckám pro výuku. Učebnu ředitelce školy Věře Benešové předal ministr Marcel Chládek společně s Daewonem Kimem, prezidentem společnosti Samsung.

„Tento projekt velmi vítám. Moderní technologie jsou dnes součástí našich životů, a to jak ve škole, tak doma a zejména pak v zaměstnání. Jsem také rád, že si organizátoři uvědomují, že klíčovým prvkem a nositelem změny ve škole je učitel. Ten totiž musí na nové trendy ve školství umět reagovat,“ říká ministr školství Marcel Chládek.

„Jsem velice rád, že mohu společně s panem ministrem otevřít tuto digitální třídu na jedné ze škol zapojené do projektu Škola dotykem. Naší snahou je prostřednictvím nejmodernějších chytrých technologií přispět k modernizaci a digitalizaci školství, nejen v České Republice, ale v celé Evropě. Samsung cílí na mladé lidi napříč Evropou a snaží se vytvářet podmínky a nové příležitosti pro lepší a modernější vzdělávání i díky právě takovým pilotním projektům. Věřím, že naše společné úsilí nás, EDULABu, samotných škol i ministerstva přinese digitální úspěchy,“ říká Daewon Kim, prezident Samsung Electronics Czech and Slovak.

„Projekt Škola dotykem nás oslovil hlavně svým cílem přijmout informační a komunikační technologie jako fenomén současné společnosti a využívat ho ve výuce jednotlivých vzdělávacích oborů. Uvědomujeme si, že je nezbytná podpora integrace těchto technologií do života školy, do výuky a do běžného života,“ uvedla ředitelka školy Věra Benešová.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15