Moderní technologie proměňují přípravu budoucích učitelů (novinky.cz)

14. 11. 2017 NOVINKY

Mezi kompetence pedagoga patří kritické myšlení, komunikační schopnosti i informační gramotnost. Učení je celoživotní proces a tablet není hračka, nýbrž učební pomůcka. Nejen o tom se hovořilo na konferenci Jsme připraveni?, kterou v listopadu pořádala vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB) ve spolupráci se společností Samsung Electronics Czech and Slovak a Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy (PedF UK) v Praze.

Náměstek ministra školství Jaroslav Fidrmuc seznámil účastníky konference, kterých se v aule PedF UK sešlo na 130 z celé republiky, s plněním opatření projektu Strategie digitálního vzdělávání.

„Pokud chceme, aby se proměnilo vzdělávání, školy musejí mít potřebné vybavení, aby učitelé i žáci mohli pracovat s digitálními technologiemi – a to aktivně. Nikoli jen pasivně sledovat někoho, kdo s nimi pracuje,“ upozornil.

Technologie v přírodovědném vzdělávání

Martin Bílek z PedF UK představil, jakou roli mohou hrát technologie v přírodovědném vzdělávání. Prezentoval možnosti internetu a technologií při sběru a zpracování dat, simulacích pokusů či modelování.

Pohled na význam proměny vzdělávání ze strany soukromého sektoru zprostředkoval generální ředitel vzdělávací skupiny Edua Group David Vrba. Po ukončení studia na vysoké škole vzdělávání člověka podle něj rozhodně nekončí.

„Učení je práce, je to součást pracovní doby. Pokud bych měl odpovědět na otázku, zda jsme připraveni na moderní technologie a umíme je využívat, řeknu, že jsme schopni se na ně připravit, ale nejsme schopni predikovat, co se stane za 10 let,“ prohlásil.

Tabletové učebny na fakultách

Filozofický náhled představil Miroslav Procházka z PedF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zamýšlel se nad vlivem způsobu života dospělých na děti a apeloval na posílení filozofického rozměru pedagogické profese. V odpoledním bloku vystoupila také Martina Maněnová z PedF Univerzity Hradec Králové a Jiří Pospíšil za Univerzitu Palackého v Olomouci.

Zmíněná pracoviště jsou zapojena do projektu Škola dotykem Univerzita, který je pokračováním projektu Škola dotykem, zahájeného v roce 2014. V rámci projektu organizace EDULAB vznikly na vysokých školách tabletové učebny, ve kterých se nyní připravují na své povolání budoucí učitelé.

Jen 40 % absolventů pedagogiky jde do školství

„V současnosti, kdy máme množství informací pohromadě, dostupné na jedno kliknutí mobilu, se musíme zdokonalit právě v digitální a mediální gramotnosti. Člověk si s tím přívalem informací musí poradit. Naučit se, kde je hledat, jak je porovnávat a třídit. Moderní technologie jsou skvělým prostředkem, jak se k informacím dostat,“ shrnul Daniel Pražák z iniciativy Otevřeno, který je zároveň studentem pedagogické fakulty a vyučujícím na základní škole.

Ředitel EDULABu Michal Orság připomněl výsledky šetření, podle kterých jen 40 procent absolventů fakult, které připravují budoucí učitele, skutečně nastoupí do školství.

„Učitelů máme dostatek, jen je potřeba jim poskytnout takové podmínky, aby školství dali přednost před soukromým sektorem. Všechny naše aktivity směřují k tomu, abychom nástup nových učitelů podpořili a zvýšili jejich prestiž ve společenském diskurzu. Realizujeme vzdělávací workshopy, vydáváme publikace pro učitele, poskytujeme jim metodickou podporu a celé téma přibližujeme i laické veřejnosti,“ uzavřel.

Nezisková organizace EDULAB je členem České národní koalice pro digitální pracovní místa (DigiKoalice) a své aktivity a činnosti realizuje v souladu se Strategií digitálního vzdělávání do roku 2020 ministerstva školství.

Zdroj: www.novinky.cz