Moderní výuka je ta, která je zajímavá a zábavná pro žáky, stejně jako pro učitele

23. 10. 2014 NOVINKY

Nezisková organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB) realizuje ve spolupráci s Kontem BARIÉRY a dalšími partnery Program podpory digitalizace škol. Jeho cílem je digitalizace škol, zvýšení využívání informačních technologií ve školách a jejich dlouhodobá podpora ze strany neziskových organizací a soukromého sektoru. Výsledky dotazníkového šetření mezi školami, které se zapojily do programu v předchozím školním roce, ukázaly, že je to krok správným směrem. Učitelé digitální materiály používají, dětem se líbí a rády se podle nich učí. V tomto školním roce otevřel EDULAB program pro tisíc škol. „Zapojené školy získají řadu zajímavých výhod,“ říká v rozhovoru Eva Výšková Greblerová, lektorka a koordinátorka Programu podpory digitalizace škol.

Co vás vedlo k tomu, že jste v tomto školním roce rozšířili program pro tisíc škol?
V minulém školním roce byl program otevřen pro 500 škol a zájem byl velký jak mezi mateřskými a základními, tak i středními školami. Stanovený počet byl naplněn a stále se nám hlásili další zájemci. Na konci minulého školního roku proběhlo na 122 školách z 500 zapojených do programu šetření, které mimo jiné ukázalo, že všichni dotázaní učitelé považují používání informačních technologií ve výuce za důležité a 95 procent z nich je využívá nebo plánuje využívat. My se zaměřujeme na podporu a rozvoj moderních forem výuky a zavádění technologií na všech stupních. Podporujeme také rozvoj dalšího vzdělávání učitelů, aby se naučili pracovat s těmito novými technologiemi a používali digitální vzdělávací materiály. Proto jsme se rozhodli, že nabídneme program více školám.

Řekla jste, že podle výsledků šetření, které jste provedli, považují učitelé nové technologie za důležité a používají je. K jakým dalším závěrům jste došli? 
Pro nás je také velmi důležité, že valná většina žáků vnímá používání digitálních vzdělávacích materiálů ve výuce pozitivně. Hodiny jsou pro ně atraktivnější a zajímavější. Učení je baví. 

Co všechno má možnost získat škola, která se do programu přihlásí? 
Výhod je celá řada. Jednou z nich je bezplatný přístup pro celou školu na vzdělávací portál eKabinet.cz do konce školního roku 2014/2015. Využívat jej mohou všichni učitelé. Dále bezplatné školení zaměřené na práci s digitálním vzdělávacím obsahem a s dotykovými technologiemi. Škola bude mít možnost získat také další benefity od partnerů programu, zapojit se do soutěží a do dalších projektů. 

Mají školy v rámci programu nějaké povinnosti?
Je potřeba se především zaregistrovat. Chtěli bychom, aby učitelé začali využívat technologie, které již na školách mají, v kombinaci s digitálním vzdělávacím obsahem ve výuce. Za tímto účelem pro ně pořádáme školení.

Kde budou probíhat školení a v jakém rozsahu?
Jednodenní školení jsou organizována v Centru moderních vzdělávacích technologií EDULAB v Praze. Plánují se také školení na školách přímo v regionech.

Co má škola udělat proto, aby se do programu mohla zapojit? 
Základní podmínkou je provedení registrace na stránce www.edukacnilaborator.cz/registrace. Následně ji budeme kontaktovat ohledně dalšího postupu. Registrace je otevřena do 31. 10. 2014 a kapacita se rychle naplňuje.

Mohou se zaregistrovat školy, které jsou již zapojené do jiných projektů?
Ano, samozřejmě, do Programu podpory digitalizace škol se mohou zaregistrovat všechny mateřské, základní a střední školy na území České republiky, bez ohledu na zapojení do jiných projektů.

Znamená účast povinné zapojení i v následujícím období? 
Aktuálně jsou naplánované aktivity na tento školní rok. Rádi bychom, aby program pokračoval za obdobných podmínek i v dalších letech.

  • foto1
  • foto2